Závěry z údajů o dotování jednotlivých dálkových železničních linek v ČR poskytnutých ministerstvem dopravy společnosti RegioJet

08.01.2013, archiv
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a povinnosti úřadů zveřejňovat informace týkající se nakládání s veřejnými prostředky poskytlo 18. prosince 2012 ministerstvo dopravy společnosti RegioJet informace o rozdělení dotací na jednotlivé tratě, na kterých jsou provozovány státem objednávané rychlíkové spoje.
 

Celá prezetnace je ke stažení ZDE.

 
 1. ZÁKLADNÍ FAKTA
 

RegioJet jako daňový poplatník požádal, proto informace získal

 

RegioJet získal tyto informace nikoli jen jako železniční dopravce, ale jako daňový poplatník. Stejně tak by tyto informace získal kdokoli jiný. V pátek ministerstvo dopravy zveřejnilo odpověď společnosti RegioJet na svých internetových stránkách. Dnes RegioJet tyto informace oficiálně zveřejňuje.

 

Nejedná se o obchodní tajemství, ale o informace o nakládání s veřejnými financemi

 

Poskytnuté a zveřejněné informace nejsou obchodním tajemstvím Českých drah. Žádné informace související s veřejnými prostředky nemohou být označeny jako obchodní tajemství. Je to informace o tom, kolik ministerstvo dopravy zaplatilo z daní občanů na pokrytí ztráty na provozování vlaků na jednotlivých linkách.

 

Jedná se o platby z daní za nevytendrovaný byznys – o to důležitější je transparentnost

 

Ani jedna z linek, kterých se zveřejněné dotace týkají, neprošla soutěží na dopravce, přesto stát platí za jejich provoz stovky milionů Kč ročně. O to větší je důležitost zveřejnění rozdělení těchto dotací – s ohledem na obrovský potenciál čachrování, úprav a zkreslování nakládání s těmito penězi. První výstupy ze získaných dokumentů to potvrzují a zcela dokládají důvody k obavám vedení ČD z odhalení těchto machinací.

 

Zveřejnění informací narovnává podmínky na trhu – zejména s ohledem na tendry

 

Zejména s ohledem na probíhající a chystané tendry na jednotlivé rychlíkové linky je zveřejnění informací, kolik nyní stát doplácí na jejich provoz zásadní pro spravedlivou soutěž. Žádný jiný dopravce kromě ČD doposud nevěděl, kolik stát na provoz na konkrétní trati doplácí a jak velkou úsporu oproti současnému stavu je možné docílit. Všichni ostatní dopravci by tak do jakékoli takové soutěže vstupovali tzv. naslepo.

 

Kompletní tabulka s výši dotace na jednotlivé linky je přílohou tohoto materiálu a byla zveřejněna také na stránkách ministerstva dopravy: http://www.mdcr.cz/cs/Potrebuji-se-poradit/poskytnute-informace/Jednotlive_linky_dalkove_dopravy_za_rok_2010.htm

 
 1. CO ŘÍKAJÍ ZVEŘEJNĚNÁ ČÍSLA
 

České dráhy si v listopadu 2009 řekly (a tak i podepsaly) o dotace ve výši 4,004 mld. Kč na 10 let (na období 2010 až 2019) s tím, že výše dotace bude ročně navyšována o inflaci.

 

Tedy na rok 2010 ČD dostaly dotaci 4,004 mld. Kč a dle smlouvy měly do 31. května 2011 doložit rozpad dotací dle linek (28 objednávaných linek) za rok 2010. Tento dokument je prvním dokumentem, který rozkládá dotace po linkách a je klíčový pro budoucí tzv. open access operátory (dopravci kteří jsou ochotni provozovat vlaky na své komerční riziko, kdy pak dotace nesmí dostávat ani ČD) a také pro budoucí účastníky soutěží (do 9 let bude dle usnesení vlády vysoutěžená celá dálková doprava v ČR).

 

V obou případech mají noví dopravci právo kontroly, že byly ČD poníženy o dotace z původního balíku peněz 4,004 mld. Pro ministerstvo je toto důležité, aby mohlo posoudit, zda soutěže přinášejí nejen vyšší kvalitu (nové vlaky), ale také úspory veřejných financí.

 

Tento dokument ukazuje skutečnou ztrátu ČD na objednávaných linkách za rok 2010 hrazenou z dotací ministerstva dopravy. Celková výše ztráty byla v tomto roce 4,162 mld. Kč, tedy o 3,9% vyšší, než dostaly. Proto je třeba pro rok 2010 ponížit dotace o 3,9% a naopak na roky následující povýšit o přiznanou inflaci.

 

Další informace, které dokument přináší, se pak týkají dotování jednotlivých tratí a ukazují na zásadní rozpory v číslech vykazovaných ČD, na manipulování s těmito čísly a na lhaní managementu ČD.

 

Dotování nejztrátovější linky Ostrava – Krnov – Olomouc: Petr Žaluda a ČD neříkaly pravdu

 

V roce 2012 byla vyhlášena dle usnesení vlády první soutěž na linku Olomouc – Bruntál – Krnov – Opava – Ostrava. Nabídky podle zveřejněných informací podali dva dopravci: RegioJet (188 Kč na vlkm.) a Arriva (189,1 Kč na vlkm.).

 

České dráhy se výběrového řízení neúčastnily - naopak podaly návrh na zrušení soutěže na ÚOHS. Druhý návrh byl podán odborovou organizací. Ústy generálního ředitele ČD Petra Žaludy pak začaly ČD lhát, že na této lince dostávají dotace ve výši 150-170 Kč (zveřejněno například deníkem E15). Dotace za rok 2010 byly 216 Kč / vlkm. (255 Kč minus 3,9%), dotace na rok 2011 navýšené o inflaci 1,5% již 219,2 Kč / vlkm., dotace na rok 2012 navýšené o inflaci 1,9 % již 223,4 Kč / vlkm.

 

Z toho jde vypočíst, že nabídka soutěžitelů byla nižší o 16 %, přitom oba soutěžitelé nabídli zcela nové soupravy, které si zafinancují z vlastních zdrojů.

 

ČD dále argumentovaly, že stávající jízdní řád obsahuje i 4 spoje do Jeseníku, kde se jede přes 13 km tzv. peáží po území Polska s vyššími náklady na dopravní cestu. Tento rozdíl činí ale pouze 0,30 Kč /vlkm., je zanedbatelný.

 

Dále ČD nesprávně argumentovaly, že soutěžitelé nekalkulovali náklady na užívání společných prostor na nádražích. Není tomu tak, naše náklady s touto také zanedbatelnou položkou kalkulují.

 

Lze tedy uzavřít, že první soutěž dopadla pro daňové poplatníky výborně a to dokonce na jedné z nejméně lukrativních tratí v zemi. Tato trať je velmi pomalá, nevede přes významná sídla, tudíž se i při skokovém navýšení kvality nedá očekávat výrazný nárůst cestujících.

 

Úspora 16%, tedy 25 mil Kč ročně.

     

Linka Praha – Olomouc – Ostrava / Vsetín / Luhačovice byla vždy pro ČD ztrátová

 

Zveřejnění rozdělení dotací také ukazuje permanentní ztrátovost linky Praha – Olomouc – Ostrava / Vsetím / Luhačovice.

 

V roce 2010 platily MD Českým drahám tyto částky:

1) za vlaky Ex/EC/IC ve spojení Praha – Olomouc – Ostrava 7 mil Kč ročně, tj. 2,5 Kč/vlkm.

2) za vlaky Ex Praha – Olomouc – Luhačovice/Zlín/Vsetín 143 mil Kč ročně, tj. 77 Kč/vlkm.

 

Stát nesmí na lince, kde je konkurence, která jezdí bez dotací, dotovat jednoho dopravce a druhého nikoliv.

 

Vstupem RegioJetu ČD přišly o dotace na lince Praha – Olomouc – Ostrava, ČD však měly přijít o většinu dotací i na lince Praha – Olomouc – Luhačovice/Zlín/Vsetín, neboť úsek Praha - Hranice na Moravě, resp. Praha – Olomouc představuje 80% km a tyto úseky jsou v přímé konkurenci s komerčními vlaky ČD, RegioJetu i Leo Expresu.

 

RegioJet je připraven soudně usilovat o to, aby výše dotace byla snížena alespoň o 80%, tj. ze 143 mil Kč na 28 mil Kč za rok.

 

Tímto se navýší úspora veřejných financí na tomto souboru linek 122 mil Kč.

 

Dotovat ČD je neúnosné. Některé linky – například Praha – Brno není třeba dotovat vůbec

 

Výše dotací na některých trasách, které ČD dostávají, je více než zarážející. Jedná se zejména o trasu SRN – Děčín – Praha – Brno – Břeclav – Rakousko / Slovensko. Zde ČD dostávají absolutně nejvyšší balík peněz – a to 625 mil. Kč ročně, což představuje dotace na jeden km ve výši 139 Kč.

 

Dále České dráhy inkasují za rychlíky Brno - Česká Třebová - Praha 157 mil Kč ročně, tj.106 Kč na vlakokilometr a za rychlíky R Brno - Havlíčkův Brod - Praha 225 mil Kč ročně, tj. 112 Kč na vlakokilometr. Dohromady tyto dotace činí 1,007 miliardy ročně (!)


Respektujeme, že ČD dostávají dotace na meziregionální vlaky kategorie R (rychlík). Dle usnesení vlády bude provoz těchto vlaků soutěžen v roce 2014 a RegioJet se soutěže účastní. Nesouhlasíme však, aby na lukrativní trati, na které může jiný dopravce provozovat vlaky bez dotací, platilo ministerstvo dopravy 625mil Kč ročně za vlaky kategorií Ex/EC/IC.

 

V EVROPĚ SE TYTO VLAKY NEDOTUJÍ. SE STEJNÝMI DOTACEMI GARANTUJE REGIOJET JÍZDNÉ PRAHA – BRNO 1 KČ.


V celé Evropě jsou expresní vlaky kategorií Ex/EC/IC provozovány bez dotací. Podobně, jako jsou bez dotací provozovány autobusy Student Agency Brno - Praha, které mají na sedačku a kilometr stejné náklady jako vlaky IC RegioJet.


Nabízíme ministerstvu dopravy, aby přestalo dotovat vlaky Ex/EC/IC a ušetřilo 625 mil Kč z celkových 4 miliard. Tato částka je navíc ročně valorizována inflací. RegioJet je připraven provozovat tyto vlaky ve vyšší kvalitě, ovšem bez dotací.


Požadujeme však, že RegioJet převezme stávající jízdní řád Českých drah a ČD se na této trati stáhne. Ministerstvu dopravy nabízíme garanci vyšší kvality, kapacity vlaku a akceptování stávajícího jízdného řádu. Ministerstvo jako zástupce vlastníka Českých drah má právo přimět ČD k dohodě o převzetí spojů.
Požádali jsme ministra dopravy Zbyňka Stanjuru o schůzku, abychom na toto téma jednali.
 

Souhlasíme, aby do doby převzetí těchto vlaků tj. do prosince 2014 ČD i nadále dostávaly nehorázných 625 mil Kč, což je 139 Kč na vlakokilometr. Kdyby RegioJet dostával těchto 139 Kč/vlkm., mohl by všem cestujícím garantovat cenu jízdenky 1 Kč, a přesto by byl v zisku. A to i u soupravy o 8 vozech a bez nutnosti povinné rezervace.


Pokud ČD i nadále trvá, že bude provozovat své vlaky na této trase od prosince 2014 v souběhu s našimi vlaky, a to již bez dotací (ČD nesmí dostávat dotace za službu, kterou je ochoten provozovat bez dotací), trváme na tom, aby ČD provozovalo tyto své vlaky bez dotací již dnes.

 

Úspora pro ministerstvo dopravy 625 mil Kč ročně.

 

Co by se za ušetřené dotace dalo pořídit, kde všude by mohla veřejnost lépe cestovat?

 

Úsporou dotací 625 mil Kč z linky Břeclav - Brno - Praha - Ústí nad Labem by mohlo MD například objednat tyto zastávkové rychlíky, které by výrazně zlepšili obslužnost v ČR:

1) zavedení nových relací: např. Praha – Havlíčkův Brod - Jihlava – Znojmo atd.

2) doplnění do plných hodinových taktů (dnes spojení jen co dvě hodiny):

- Praha - Havlíčkův Brod – Brno

- Plzeň - České Budějovice

- Olomouc - Břeclav – Brno

- Plzeň – Klatovy

- Brno – Ostrava

- Olomouc - Břeclav - Brno,

- Plzeň - Klatovy
- Praha – Děčín (v poledne nyní co dvě hodiny)


3) udržení relace Plzeň - Most v objednávce MD (má být přenecháno Plzeňskému kraji), udržení objednávky Jeseník - Krnov (měl by převzít Olomoucký kraj), převzetí některých relací spěšných vlaků od krajů (Praha - Kladno Ostrovec, Pardubice - Trutnov).

 
 1. DLOUHÝ PŘÍBĚH ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ, průtahy ministerstva, nátlaky a lhaní ze strany ČD
 

Poskytnutí informací o rozdělení dotací na jednotlivé linky trvalo ze strany ministerstva dopravy neuvěřitelně dlouho - přibližně 14 měsíců.

 

Markéta Jančurová, právní zástupce společnosti RegioJet to komentuje: „Celé toto období provázela snaha určitých úseků ministerstva dopravy informace vůbec neposkytnout a mnohá porušení zákonů zejména v oblasti nedodržování zákonem daných lhůt. Zcela evidentní byl také nátlak vedení ČD – zejména generálního ředitele Petra Žaludy na zaměstnance ministerstva dopravy informace nevydat – což vyvrcholilo hrozbou žaloby ze strany ČD na ministerstvo dopravy.“

 

12. 10. 2011 RegioJet požádal, ministerstvo lavírovalo a opakovaně nedodržovalo lhůty

 
 • RegioJet požádal o výkaz nákladů a výnosů ČD za rok 2010 12.10. 2011.

 • Ministerstvo dopravy dne 19. 10. 2011 odmítlo informace poskytnout.

 • RegioJet proti tomuto rozhodnutí podal dne 1. 11. 2011 rozklad.

 • Přes 30denní lhůtu a přes urgence RegioJetu ani do února 2012 ministr dopravy o rozkladu nerozhodl a RegioJet byl nucen podat žalobu pro nečinnost ministra v této věci.

 • 6. 4. 2012 ministr dopravy zrušil rozhodnutí prvního stupně a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí s tím, že v původním rozhodnutí nebylo řádně zjištěno a odůvodněno, zda vyžádané informace skutečně představují obchodní tajemství.

 • Dne 16. 5. 2012 první stupeň vydal nové rozhodnutí, kterým opět poskytnutí informací odmítl.

 • Proti tomuto rozhodnutí podal RegioJet 30. 5. 2012 znovu rozklad, o kterém ministr dopravy rozhodl až 26. 11. 2012.  

 

Ministr rozhodl a ministerstvo opět nedodržovalo lhůty a podléhalo tlakům ČD

 
 • 26.11.2012 ministr dopravy vydal rozhodnutí č.j. 45/2012-510-RK/4, jež bylo žadateli, tj. společnosti RegioJet a.s., doručeno 27.11.2012. Tím rozhodnutí nabylo právní moc. V rozhodnutí bylo jasně uvedeno, že vyžádané informace mají být společnosti RegioJet a.s. poskytnuty, neboť zájem na transparentnosti hospodaření ČD s veřejnými prostředky převažuje nad soukromým zájmem ČD na utajení těchto informací.

 
 • Ministerstvo dopravy přes četné telefonické urgence a písemnou výzvu z 5. 12. 2012 informace odmítalo v rozporu s jasnou instrukcí ministra dopravy vydat. RegioJet přitom o informace požádal již před 14 měsíci a Ministerstvo je po rozhodnutí o rozkladu mělo vydat bezodkladně. RegioJet byl proto i s ohledem na dále popsané intenzivní kroky ČD proti vydání informací nucen podat 14.12.2012 žalobu na nečinnost ministerstva dopravy.

 

Petr Žaluda lhal v Otázkách Václava Moravce a ČD žalovaly ministerstvo dopravy

 
 • 9. prosince prohlásil generální ředitel ČD, Petr Žaluda v televizním pořadu Otázky Václava Moravce, že nemá problém se zveřejněním těchto informací. Toto bylo v příkrém rozporu s tím, co ČD udělaly hned následující den.

 • 10. prosince 2012 ČD podaly správní žalobu proti rozhodnutí ministra dopravy č.j. 45/2012-510-RK/4 ze dne 26.11.2012 a současně požádaly o odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí a o vydání předběžného opatření, kterým mělo být zakázáno informace RegioJetu poskytnout.

 • RegioJet 14. 12. 2012 soudu poskytl doplňující informace, které ČD ve svém návrhu nezmínily a které byly významné pro posouzení věci.

 • 19. 12. 2012 soud žalobu odmítl a nebyl tedy důvod ani pro odklad vykonatelnosti ani pro vydání předběžného opatření.

 • 10.12.2012 ČD podaly návrh na nařízení předběžného opatření u obchodní sekce Městského soudu v Praze, kterým mělo být Ministerstvu dopravy zakázáno poskytnout RegioJetu výkaz nákladů a výnosů ČD z důvodu, že znalost těchto údajů by RegioJet údajně zvýhodnilo při přípravě nabídek v budoucích tendrech na osobní železniční dopravu a dále z důvodu, že ztrátou výlučnosti těchto informací by ČD údajně hrozila finanční ztráta. ČD však svá tvrzení nedoložily a návrh byl soudem již dne 12.12.2012 zamítnut. 

 
 • 14.12.2012 proto ČD podaly návrh na nařízení předběžného opatření znovu. RegioJet soudu poskytl 17.12.2012 doplňující údaje a soud následně věc postoupil Vrchnímu soudu v Praze, neboť získal pochybnost o své věcné příslušnosti v této věci rozhodnout, tzn., dospěl k názoru, že se nejedná o obchodně-právní spor.  

 

Všechny pokusy ČD zvrátit rozhodnutí ministra dopravy, kdy management státem vlastněné firmy se postavil do nepřátelské pozice vůči svému vlastníkovi, u soudů neuspěly, a to ani u soudu správního, ani u soudu obchodního. 

 

Dne 16. 12. 2012 vystoupil náměstek ministra dopravy Hampl v pořadu OVM a uvedl, že Ministerstvo dopravy výkaz nákladů a výnosů ČD RegioJetu nevydá, neboť vyčkává rozhodnutí soudů o návrhu ČD na vydání předběžného opatření. První zamítavé rozhodnutí soudu o předběžném opatření však bylo v právní moci již od 13. 12. 2012.

  

Po ztrátě všech argumentů, ministerstvo údaje 18. 12. 2012 vydalo

 

RegioJet následně urgoval vydání informací přímo u náměstka Hampla, a Ministerstvo dopravy po ztrátě všech argumentů informace dne 18. 12. 2012 vydalo. 

 

RegioJet dne 19. 12. 2012 požádal o stejný výkaz nákladů a výnosů ČD za rok 2011, dne 4.1.2012 však obdržel (nedatované) rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým Ministerstvo dopravy tyto informace opět odmítlo vydat, dle neoficiálních informací po nátlaku ze strany ČD.