RegioJet reaguje na úpravu pravidel pro cestování občanů ČR do Slovinska - vypuštění České republiky z tzv. zeleného seznamu

07.08.2020, Vlaky Regiojet CZ

Pro cestující do Chorvatska to neznamená, žádnou změnu - situace je podobná, jako byla na začátku léta, tranzit do Chorvatska a zpět přes Slovinsko omezen není.

Omezeno také není nijak cestování ze Slovinska do České republiky.

Žádnou změnu to neznamená také pro občany jiných zemí - například Slovenska nebo Maďarska. Pro ně žádná omezení v cestování do Slovinska nejsou.

Cestující, kteří jsou občané ČR a jedou do Slovinska a budou vystupovat v Lublani, budou muset podle nových pravidel ve Slovinsku nastoupit 14 denní karanténau. Výjimku mají pouze ti, kteří si do včerejšího dne zakoupili ve Slovinsku ubytování a po příjezdu se prokáží negativním testem na COVID 19, která není starší než 36 hodin od data vystavení.

RegioJet v návaznosti na nová nařízení přerušil dočasně prodej jízdenek z České republiky do Lublaně, umožní již zakoupené jízdenky bezplatně stornovat a bude cestující, kterých se to týká, informovat o změnách v pravidlech cestování.

RegioJet svůj postup úzce koordinuje s českým velvyslanectvím v Lublani a také s místními orgány.