Pro RegioJet je stávající situace příležitostí k růstu

11.05.2020, Vlaky Regiojet CZ

Rok 2019 byl pro RegioJet ekonomicky doposud nejúspěšnějším obdobím existence. RegioJet rok 2019 zakončil s nezdaněným ziskem ve výši 167 mil. Kč a s EBITDOU (podle mezinárodních účetních standardů) ve výši 502 mil. Kč.

Tyto ukazatele mohly být ještě příznivější, pokud by RegioJet měl k dispozici kapacitu dalších vozů. Vlaky RegioJet mají celoročně cca 86% obsazenost a pokud nezapočítáme brzké ranní a pozdně večerní spoje, blíží se obsazenost 100 %. Maximální je také využití vozového parku. Zejména v tzv. týdenní špičky (čtvrtek odpoledne, pátek a neděle) jsou vlaky 14 dnů dopředu vyprodány. Každý navíc připojený vůz znamená jen zanedbatelný provozní náklad, ale skokový nárůst ziskovosti a EBITDY.

Neboť jsme v prosinci 2019 úspěšně odstartovali provoz prvních vlaků na trasách v tzv. závazku veřejné služby (PSO) a od Německých drah (DB) se nám podařilo získat další vozy, očekávali jsme výrazný nárůst zisku i EBIDTA v 2020. Dokládaly to i předběžné výsledky za období 1-2 / 2020, které byly ve srovnání s předchozím rokem o dalších 17 milionů Kč lepší.

Bohužel Covid 19 zatím přerušil tento pozitivní vývoj ekonomiky a nutí nás k úpravě ekonomických plánů pro rok 2020 – a to především u tzv. komerční dopravy.

Na nových z veřejných financí dotovaných trasách (Ústecký kraj a linka R8 Brno - Bohumín) se díky spolufinancování ze strany objednatele ziskovost udržela. S Ústeckým krajem má RegioJet uzavřenu tzv. brutto smlouvu, kde riziko tržeb nese objednatel – tedy Ústecký kraj. Na lince R8 pak objednatel – tedy ministerstvo dopravy - snížil počet spojů na polovinu.

Komerční spoje kategorie RJ (Praha  - Ostravsko – Košice a Praha – Brno – Bratislava / Vídeň) byly počínaje 13.3 2020 postupně razantně omezeny - až na základní obslužnost na úrovni dvou párů spojů denně na každé z tras. Nákladově tak RegioJet provoz maximálně optimalizoval tak, aby co nejlépe odpovídal vývoji poptávky.

Od 3. 5. 2020 se postupně počet spojů zpět navyšuje v souběhu s nárůstem poptávky. Dá se předpokládat, že od druhé poloviny května se bude obsazenost vracet na původní úroveň. Před pandemií platilo, že RegioJet je u zákazníků dopravcem první volby - tzn. většina cestujících, když cestovala, automaticky na prvním místě preferovala právě naše vlaky. Toto zůstalo i během pandemie a zůstane i po ní. RegioJet pozitivně komunikuje preventivní hygienická opatření – každý cestující dostává zdarma během cesty roušku; vozy jsou před každou jízdou desinfikovány a dezinfekce je také dostupná všem cestujícím během jízdy.

Velká část komerčních vlaků kategorie RJ míří z Prahy standardně na Slovensko a do Rakouska, což jsou země, které výborně zvládly pandemii a budou jako jedny z mála otevřeny pro cestování. I zde má RegioJet díky dobré pozici na trhu a své cenové politice nástroje, jak motivovat obnovení poptávky a návrat tržeb do původní výše.

RegioJet také využil státní podpory úhrady části mezd (tzv. Kurzarbeit) a odkladu splátek a dalších nástrojů, což významně pomohlo absorbovat výpadek tržeb.

Pandemie Covid 19 nicméně přinesla i další důležité aspekty ve vývoji trhu:

1) Konsolidace trhu železniční dopravy

Podle informací zveřejněných v médiích byla například krize kolem Covid 19 pro společnost Leo Express impulzem ke konsolidaci trhu. České dráhy oznámily, že zahájily prověrku společnosti za účelem kapitálového vstupu. V návaznosti na takový případný vývoj situace a možnou konsolidaci na železničním trhu by došlo k dalšímu rozšíření potenciálu pro působení dopravce RegioJet.

2) Úspěšně proti Flixbusu

Vstup Flixbusu s podnákladovými cenami na vnitrostátní linky v ČR v srpnu 2017 ovlivnil nejen autobusovou, ale i vlakovou dopravu. Za téměř 3 roky se Flixbus v ČR nedostal do zisku, naopak autobusy RegioJet dosáhly v roce 2019 zisku před zdaněním cca 150 mil. Kč.

3) Železniční vozidla na prodej na evropském trhu

Jediným omezením růstu RegioJetu vždy bylo a je dostupnost dostatku vozů a tudíž i kapacity sedaček, které by mohl umístit na trhu. Volné vozy pro dálkovou dopravu v Evropě v předchozích letech na trhu nebyly. Nové vozy se kvůli novým TSI normám zatím nevyrábí (poslední byly v Evropě vyrobeny pro RegioJet) - první vozy odpovídající normám TSI budou vyrobeny pro České dráhy za cenu 2 mil. EUR / vůz.

Dva menší soukromí dopravci ze SRN nabídli RegioJetu vozy na prodej, dále průběžně jsou dodávány vozy od DB. Tyto vozy jsou moderní na rychlost 200 km/h, s klimatizací a uzavřeným WC v cenových relacích okolo 150 tis EUR - tedy za hodnotu 7,5 % nového vozu. Zároveň jejich technický a interiérový stav odpovídá řádné údržbě, která na nich byla po celou dobu prováděna.

Nové vozy jsou pro RegioJet zdrojem největšího růstu. Covid 19 trh s vozy pozitivně ovlivnil. Zakoupení dalších vozů umožní RegioJetu nahradit vlaky na linkách, kde dnes úspěšně provozuje svoje autobusy. S příchodem vlaků místo autobusů vždy skokově vzroste počet cestujících.

Nedávno pořízené lůžkové vozy RegioJet využije patrně již od letní sezóny pro cestování spojené s letní turistikou Tyto vozy by měly od prosince 2020 začít jezdit také na nočních vlacích ve spolupráci s Ukrajinskými železnicemi (UŽ) z Prahy do polského pohraničního města Przemyśl, kde bude rychlý přestup na moderní vlak UŽ do Lvova s přestupem na spoje dále do celé Ukrajiny. Jízda lůžkovým vlakem bude mnohem rychlejší, pohodlnější a dokonce i levnější než stávající jízda autobusem.

Čekáme na otevření spojení do Vídně, neboť budeme moci také spustit avizované a připravené spojení Praha - Vídeň - Budapešť.

4) konsolidace na trase Praha - Brno - Bratislava/Vídeň/Budapešť

Konsolidace bude probíhat i v rámci aktivit ve skupině STUDENT AGENCY. Do 13. 3. 2020 jsme provozovali souběžně s vlaky spojení každou hodinu také autobusy z Prahy do Brna s pokračováním do Bratislava/Vídeň/Budapešť. Všechny tyto autobusové spoje byly ziskové, přesunutím 200 mil. tržeb z těchto autobusů do vlaků se pouhým prodloužením souprav vygeneruje několikanásobně vyšší zisk díky již zmíněným malým provozním nákladům při dodatečném navýšení počtu vozů (doposud jsme díky nedostatku železničních vozů na jižní lince provozovali soupravy o délce většinou jen 5-6 vozů). Vlaky na těchto trasách jsou o něco málo rychlejší ale z pohledu cestujících především výrazně pohodlnější než autobusy. Díky možnosti zakoupení dalších vozů od evropských dopravců budeme moci i toto spojení optimalizovat ve prospěch vlaků a navýšit jejich kapacitu.

Proč je právě nyní nejlepší čas investovat do rozšíření vozového parku a pořídit další vozy?

„Závěrem bych rád shrnul nejdůležitější důvody, proč zrovna nyní by měl RegioJet investovat do pořízení dalších vozů. Základní odpověď zní: neboť právě teď jsou dostupné na trhu za nejvýhodnějších podmínek a díky tomu může RegioJet dosáhnout dalšího růstu a skvělých výsledků.

Náš růst byl vždy limitován pouze dostupností přeprodávaných vozů na evropském trhu, nebo schopností financovat nové, až 10 - 15x dražší vozy, nicméně se stejnou užitnou hodnotou.

Nové vozy se navíc kvůli zavedeným normám TSI aktuálně nevyrábějí (poslední vozy odpovídající předchozím normám byly vyrobeny pro RegioJet) a právě vozy, které jsou dostupné přeprodejem od dalších dopravců a mohou jezdit další desítky let (a to za 7-10 % ceny nových vozů), na trhu dlouhá léta nebyly. Právě dnes, díky krizi se tyto vozy objevují a to zejména od německých drah. Ty optimalizují svůj vozový park a rezervy, které měly na nepředpokládaný růst a nyní ví, že tyto vozy již nevyužijí a nabízejí je k odkoupení. Poklesla totiž poptávka a výrobci dle starých smluv i nadále chrlí desítky až stovky nových ucelených souprav, které by u dopravců, jako je DB, postupně měly nahradit klasické soupravy složené z vozů a lokomotiv. Růst cestujících v Evropě byl poslední léta tak velký, že si státní železnice držely starší vagony v provozním stavu, přestože již měly být nahrazeny nově dodanými jednotkami. To se nyní krátkodobě mění. Zajímavé jsou i nabídky od malých dopravců v potížích, kde však vybíráme jen ty nejmodernější vozy optimálně pro rychlost 200 km/h,“ říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet.

Lze konstatovat, že kvůli Covid 19 RegioJet sice obětoval jeden ziskový rok, ale právě díky nově otevřeným možnostem na pořízení dalších vozům a příležitostem na trhu si naopak otevírá budoucnost. Zároveň díky podpoře vlády ve formě nástrojů, jako je Kurzarbait, je krize překonatelná.

 

Radim Jančura, předseda představenstva RegioJet, a.s.