RegioJet zavede na vybraných vnitrostátních autobusových linkách samoobslužný palubní servis

14.06.2019, Autobusy CZ

RegioJet zavede na vybraných vnitrostátních autobusových linkách samoobslužný palubní servis; rozsah palubních služeb zdarma zůstane zachován. Cestující budou mít během cesty k dispozici kávu zdarma, noviny zdarma, připojení k internetu stejně jako možnost sledování filmů a dalšího zábavního obsahu z individuálních obrazovek. Na palubě těchto spojů nebude fyzicky přítomna stevardka - cestující si kávu a denní tisk budou moci vzít sami.

„Reagujeme na situaci na trhu práce, kdy stejně jako ostatní zaměstnavatelé máme dlouhodobě problém najít odpovídající zaměstnance. Není proto dlouhodobě možné obsadit všechny spoje stevardy.

Absolutní prioritou je pro nás zachování vysokého rozsah palubních služeb na všech našich linkách. Káva pro cestující zdarma, stejně jako denní tisk či internet a sledování filmů jsou symboly spojů RegioJet a je pro nás klíčové, aby je cestující měli k dispozici vždy, když s námi cestují,“ říká Ivana Kašická, ředitelka autobusové a vlakové dopravy RegioJet a dodává:

„Špičkové technologické vybavení našich autobusů, kdy v každém sedadle je k dispozici dotyková obrazovka a všechny autobusy jsou vybaveny jednoduše obslužnými kávovary, nám umožní zavést na vybraných linkách samoobslužnou podobu palubního servisu.“´

Samoobslužný palubní servis bude probíhat v následujícím rozsahu:

  • Cestující při nástupu do autobusu odbaví řidič, který bude nově načítat jízdenky elektronickým zařízením přes QR kód. To dále zrychlí odbavení a nástup cestujících. V Praze a v Brně bude u nástupu přítomen staniční koordinátor odbavení.
  • Krátce po výjezdu přivítá cestující na palubě uvítací vícejazyčné video v dotykových obrazovkách v každé ze sedaček. Bude je informovat o bezpečnostních instrukcích a také o palubním servisu, který mají cestující během jízdy k dispozici.
  • Během jízdy po dálnici a mimo město bude pro cestující k dispozici samoobslužný kávovar, kde si cestující budou moci zdarma napustit do kelímku kávu nebo jiný nápoj.
  • Pro zpříjemnění cesty si budou moci ze stojanů vzít také denní tisk.
  • Zdarma budou mít cestující k dispozici neomezený internet, sledování filmů z individuálních obrazovek.

Nový způsob samoobslužného palubního servisu bude postupně v průběhu letních měsíců postupně zaveden na vnitrostátních autobusových linkách Praha – Plzeň, Praha – Liberec, Praha – Chomutov / Jirkov / Most, Praha – Jihlava – Brno, Brno – Ostrava, Brno – Zlín a Olomouc - Zlín. 

Na všech mezinárodních autobusových linkách a na vnitrostátních linkách Praha – Písek – České Budějovice – Český Krumlov, Praha – Karlovy Vary a na vnitrostátním úseku Praha – Brno u mezinárodních autobusových linek bude palubní servis probíhat vždy za přítomnosti stevardky nebo stevarda. Nic se nemění také u vlakových spojů RegioJet.

Samoobslužný servis funguje obdobně řadu let na mezinárodních linkách IC Bus, které RegioJet provozuje pro Deutsche Bahn na trasách z Prahy do Norimberku, Mnichova, Lipska či Mannheimu. Zde mají cestující od počátku k dispozici samoobslužný automat na kávu a další nápoje.

Při cestování spoji RegioJet mají cestující k dispozici také další následující služby:

  • Vždy je součástí jízdenky zadarmo místenka, kdy si cestující sám bezplatně vybírá sedadlo, kde chce sedět.
  • Program automatických kompenzací ceny jízdného a to až do výše 100 % bez ohledu na to, kdo zpoždění zavinil.
  • Možnost zrušit zakoupenou jízdenku on-line a to až 15 minut před odjezdem bez jakéhokoli stornopoplatku.