RegioJet dokončuje přípravy na zahájení provozu na lince R8 Brno – Ostrava - Bohumín

21.10.2019, Vlaky Regiojet CZ

RegioJet, druhý největší železniční dopravce v České republice, zahájí v neděli 15. prosince 2019 provoz na lince R8. Denně zde nabídne celkem 34 spojů (17 v každém směru) s odjezdy v hodinovém intervalu v rozmezí mezi 5:00 a 21:hodinou.

Spoje budou provozovány stejně jako doposud v kategorii rychlík – označené v jízdních řádech písmenem R a číslicí osmistovkové řady (pro RegioJet jde o zcela novou kategorii spojů) a zastavovat budou ve stanicích Brno – Královo Pole, Brno hlavní nádraží, Vyškov na Moravě, Nezamyslice (zde zastaví jen 2 páry vlaků po dohodě s Olomouckým krajem s přípojnými vlaky ve směru Prostějov hl. n.), Kojetín, Přerov, Hranice na Moravě, Suchdol nad Odrou, Studénka, Ostrava-Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín.

Ve všech stanicích na lince R8 (s výjimkou stanic Brno-Královo Pole a Nezamyslice) budou prodejní místa RegioJet – celkem RegioJet během následujících týdnů otevře 6 nových prodejních míst ve stanicích Vyškov, Kojetín, Přerov, Suchdol nad Odrou, Studénka, Bohumín. Prostory již má zajištěny – postupně probíhají jejich úpravy

Na spoje rychlíků RegioJet na trase R8 budou nasazeny soupravy řazeny z vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron, kterých má RegioJet na provoz na lince R8 nachystáno osm. V následujících letech budou tyto lokomotivy postupně nahrazeny nejmodernějšími vícesystémovými lokomotivami Bombardier TRAXX MS3, které RegioJet aktuálně pořizuje 15 kusů a na desítky dalších podepsal výrobcem opci.

Klimatizované vozy s Wi-Fi, přepravou vozíčkářů, jízdních kol či kočárků

Pětivozové soupravy budou řazeny z plně klimatizovaných vozů určených pro mezinárodní dálkové vlaky s jedním vozem první třídy a čtyřmi vozy druhé třídy. Soupravy nabídnou velkoprostorové i oddílové uspořádání v kupé pro 6 cestujících. V soupravě budou také řazeny vozy, které RegioJet pořídil od německých drah (DB), a které aktuálně procházejí přestavbou interiérů. Cestujícím nabídnou ve druhé třídě 8 šestimístných kupé s novými sedačkami od výrobce Borcad, 1 kupé a toaletu speciálně určené pro využití cestujícími na invalidním vozíku a dále kuchyňku pro přípravu občerstvení. Vozy budou vybaveny sklápěcí plošinou pro nástup vozíčkářů ve stanicích s normovanou výškou peronu 550 mm (v ostatních stanicích bude nástup uskutečněn stejně jako doposud prostřednictvím pronájmu nástupní plošiny od ČD).

V soupravách bude k dispozici zvláštní prostor pro přepravu dětských kočárků, 13 jízdních kol a kupé pro matky s dětmi.  Cestující budou mít k dispozici bezplatné připojení k internetu a zástrčky s 230 V.

RegioJet počítá s tím, že do budoucna se bude složení souprav dále upravovat - aktuálně se jedná o první fázi podoby souprav, jejichž nasazení bylo možné zajistit v krátkém časovém rozmezí mezi podpisem smlouvy a datem zahájení provozu.

Příprava prodeje jízdních dokladů a informací pro cestující

RegioJet počítá se spuštěním první fáze prodeje jízdenek na vlaky na lince R8 po 15. listopadu 2019. K tomuto datu počítá také se zprovozněním zvláštních internetových stránek s informacemi pro cestující a se startem informační kampaně o službách a provozu na lince R8.

Provoz na lince R8 se bude lišit oproti provozu stávajících komerčních spojů – jak uspořádáním vozových tříd, tak typy jízdních dokladů, které si cestující budou moci zakoupit. Ty bude možné poprvé zakoupit také bez místenky a v časových variantách pro opakovanou dojížďku do zaměstnání (traťové jízdenky). Ve vlacích budou uznávány také jízdenky všech integrovaných dopravních systémů, jejichž kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský) vlaky linky R8 projíždějí. Ve vlacích na lince R8 bude možná také přeprava psů.

Zajištění zaměstnanců pro provoz na nové lince R8

RegioJet má aktuálně zajištěny a podepsány pracovní smlouvy se všemi strojvedoucími, kteří budou vést vlaky na nové lince R8. Zajištěn je také personál pro technickou údržbu vlaků v obratových stanicích, která bude probíhat v Bohumíně a v Brně – Králově Poli. Probíhá nábor vlakového personálu – část nových členů vlakového personálu prochází již zácvikem na stávajících spojích RegioJet; dokončuje se také nábor prodejců pro nová prodejní místa.

RegioJet pravidelně informuje prostřednictvím kontrolních dnů zástupce ministerstva dopravy coby objednatele o stádiu příprav. Poslední společný kontrolní den proběhl 8. října a obě strany se shodly na vysoké úspěšnosti průběhu všech příprav a naplnění smluvních požadavků na zajištění provozu na lince R8 ze strany dopravce RegioJet.

 Vizualizace vůz 2 třída R8 B

 

Vizualizace vůz 2 třída R8 A