RegioJet reaguje na podnákladové ceny Flixbusu. Zaslal mu předžalobní výzvu a obrátil se na evropskou komisařku pro soutěž Margrethe Vestager

28.05.2018, Autobusy CZ

Postup Flixbusu je nezákonná nekalá soutěž a způsob ekonomického vydírání. Snaží ovládnout trh, přinutit RegioJet k placení 30% provize z jízdenek

V návaznosti na výše uvedené zaslal RegioJet Flixbusu předžalobní výzvu, kde jej požádal, aby bezodkladně zanechal zákonem zakázané nekalé soutěže. Výzva se opírá o expertní analýzu cen a nákladů, kterou si RegioJet nechal vypracovat, a pokud na výzvu nebude Flixbus reagovat, obrátí se RegioJet na nezávislý soud.

Flixbus více než 9 měsíců po vstupu na trh jezdí za ceny, které pokrývají jen 55 % nákladů. Jedná se o nekalou soutěž s cílem ovládnout trh a poškodit podnikání ostatních dopravců na trhu.

RegioJet se obrátil také na evropskou komisařku pro soutěž - Margrethe Vestager, kterou požádal s ohledem na celoevropský kontext o prošetření počínání Flixbusu s ohledem na udržení funkčního a zákaznicky prospěšného konkurenčního prostředí na českém a evropském trhu autobusové dopravy.

Ze strany Flixbusu opakovaně zaznívá: buď se stanete součástí naší sítě a budete platit 30 % z každé prodané jízdenky, nebo Vás vytlačíme z trhu. Flixbus takto vyvíjí na RegioJet nepřípustný ekonomický nátlak, který se dá považovat až za způsob ekonomického vydírání,“ říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet a STUDENT AGENCY a dodává:

Flixbus nepřišel do České republiky konkurovat RegioJetu lepšími službami. Na český trh vstoupil proto, aby nás donutil zezelenat a stát se součástí jejich sítě a platit jim z každé jízdenky 30 %. Těžko se pro to hledají slušná slova – je to nemravné a zákonem zakázaná nekalá soutěž, jejímž cílem je ovládnout trh a následně zdražit“.

K nekalé soutěži podnákladovými cenami a nátlaku na RegioJet Flixbus využívá téměř neomezené finanční zdroje, které má k dispozici od silných mezinárodních finančních skupin, které Flixbus vlastní.

Postup Flixbusu již není marketing, ale nekalá soutěž

RegioJet zcela respektuje právo nově vstupujícího dopravce oslovovat cestující na začátku – po dobu 2-3 měsíců i hluboce podnákladovými cenami, aby je motivoval vyzkoušet si jeho služby. Následně by se ale ceny měly začít vracet na úroveň, která pokrývá náklady.

Tady jsme v situaci, kdy více než 9 měsíců po vstupu Flixbusu na trh podnákladové ceny Flixbus prohlubuje stále více a podle analýzy, kterou si RegioJet nechal zpracovat, jezdí za průměrné ceny, které by i při obsazenosti 80 % pokryly pouze 55 % nákladů. „Flixbus zjistil, že nás zákazníci podrželi a neporazí nás kvalitou služeb a začal proto podnákladové ceny ještě více prohlubovat“, dodává Radim Jančura. Flixbus navíc na český trh vstoupil jako evropský predátor, který předtím monopolizoval obdobným způsobem ostatní evropské trhy.

Je to stejné, jako když se na vesnici otevře druhá hospoda. Je zcela ospravedlnitelné, když po pár dnů či týdnů od otevření nabízí nový soutěžitel pivo za 10 Kč, aby se pokusil oslovit i věrné štamgasty z první hospody. Pokud však nabízí pivo za 10 Kč i po 9 měsících, je zřejmé, že již nejde o marketing, ale o snahu ekonomicky zlikvidovat konkurenta. A to je nezákonné a jde o nějakou soutěž,“ dodává Radim Jančura.

Jakmile by Flixbus získal monopol, zdražil by 2-3 násobně na německou úroveň

Flixbus nepravdivě uvádí, že jezdí za dlouhodobě udržitelné ceny. Flixbus má právo mít jízdenky za ceny od 1 Kč, ale jeho průměrný cenový mix všech jízdenek musí pokrývat náklady. Dnes průměrný cestující na linkách Flixbusu z Prahy do Brna, Plzně, Liberce, Českého Krumlova a Karlových Varů platí cca 0,35 Kč za 1 km bez DPH. Na ostatních linkách, kde získal monopol, cestující platí 0,7 až 1 Kč na km bez DPH, - to je 2-3 násobně více.

Jakmile se mu podaří ovládnout trh a ostatní dopravce vytlačit, sníží počet míst za levnější ceny a pro většinu zákazníků výrazně zdraží na obdobnou úroveň, jakou musí cestující platit v Německu nebo v dalších evropských zemích. Rozdíl v českých a německých nákladech je pouze mzda řidiče, což je v celkových nákladech autobusu nevýznamný rozdíl.

Česká republika a RegioJet – poslední překážka Flixbusu v Evropě

Česká republika je jedinou zemí v rámci EU, kde Flixbus narazil. Absurdní situaci a zároveň nebezpečný vývoj dokládá to, že, tím, jak Flixbus odstranil nebo přinutil ke spolupráci téměř všechny nestátní autobusové dopravce v celé Evropě, stal se český RegioJet prakticky druhým největším nestátním autobusovým dopravcem v rámci EU – a poslední překážkou při získávání dominance na evropském trhu. Například na německém trhu, kde Flixbus získal za pouhé 3 roky tržní podíl kolem 95 % - tedy de facto monopol, je RegioJet s jedinou vnitrostátní linkou Drážďany – Berlín druhým největším dopravcem na vnitrostátních autobusových linkách v Německu. Pro zajímavost RegioJet za 14 let působení v České republice má tržní podíl v dálkové autobusové dopravě jen o něco vyšší než 35 %.

Situací by se mohl zabývat Výbor pro dopravu EP: stanovisko europoslankyně Martiny Dlabajové k situaci na trhu veřejné autobusové dopravy v ČR

Zprávy o podnikání nadnárodní společnosti Flixbus, která provozuje v ČR autobusové spoje pod hranicí nákladů a ohrožuje tak zdravé konkurenční prostředí, vnímám z pohledu své práce ve Výboru pro dopravu Evropského parlamentu jako důvod k vyvolání debaty.

Jakékoli omezování konkurence je z dlouhodobého hlediska škodlivé pro trh a spotřebitele. Pokud se se někdo snaží dlouhodobě podnákladovými cenami vytlačit konkurenci nebo ji tak přimět ke spolupráci, jedná se o nepřípustný ekonomický nátlak, který nakonec povede především k poškození zákazníků, zhoršení kvality služeb a zvyšování cen. Zdravá konkurence je v každém podnikání žádoucí, na rozdíl od monopolního postavení.

Vnímám situaci v širším evropském kontextu a obávám se toho, aby v ČR nedošlo ke stejné situaci jako v jiných zemích EU, kde se společnosti Flixbus podařilo de facto zlikvidovat veškerou konkurenci. Například v Německu má Flixbus více než 90% podíl na trhu a cestující kvůli tomu odcházejí z autobusové dopravy, což bychom měli vnímat jako varování. Věřím, že se národní i evropské instituce budou situací zabývat a přezkoumají, zdali nedochází k nekalé soutěži.“

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu


Aleš ONDRŮJ
manažer PR a komunikace
ondruj@studentagency.cz