RegioJet získal v Polsku certifikát bezpečnosti. Otevírá se mu možnost vstupu na polské koleje

20.12.2017, Vlaky Regiojet CZ, Vlaky Regiojet SK

Železniční dopravce RegioJet získal 30. listopadu 2017 polský certifikát bezpečnosti, který potvrzuje, že RegioJet splnil jak národní předpisy, tak požadavky vyplývající z příslušné legislativy EU na zajištění bezpečnosti železniční přepravy na území Polska.

Certifikát udělil dopravci polský drážní úřad – UTK (Urzad Transportu Kolejowego) a pro RegioJet se díky tomu otevírá možnost vstupu s vlakovými spoji na polský trh, který je již v pořadí čtvrtou zemí (po České republice, Slovensku a Rakousku), kde RegioJet může zahájit konkrétní přípravy na provoz svých spojů na tamní infrastruktuře.

RegioJet Team leader

Získání certifikátu bezpečnosti znamená, že RegioJet jako železniční dopravce splnil všechny požadavky v oblasti bezpečnosti a může provozovat železniční dopravu na kolejové infrastruktuře v Polsku. Je to nezbytný předpoklad k tomu, aby RegioJet mohl v budoucnosti požádat o přidělení kapacity na své případné spoje na území Polska.

RegioJet aktuálně spojuje Polsko s Českou republikou autobusovými spoji - a to jak na lince Ostrava - Krakow, kde je provázanost s vlakovými spoji RegioJet v Ostravě; tak na mezinárodní autobusovou linkou Praha - Wroclaw - Varšava a zpět.

RegioJet jako první dopravce v České republice propojil své vlakové spoje s návaznou autobusovou dopravou do Polska již v srpnu 2013 - tehdy ve spolupráci s externím dopravcem TigerExpress. Od června 2015 provozuje mezi ČR a Polskem vlastní autobusové linky žlutými autobusy Fun & Relax.

V roce 2018 očekává RegioJet více než 30 % nárůst počtu cestujících ve svých vlacích – a to zejména díky novým vlakovým spojům na trase Praha – Brno – Vídeň / Bratislava, které představil od změny jízdního řádu 10. prosince 2017.

Aleš ONDRŮJ
manažer PR a komunikace RegioJetu
ales.ondruj@studentagency.cz
+420 603 523 053