RegioJet vyzýva ZSSK k vzájomnej dohode o zabezpečení prípojov medzi zmeškanými vlakmi

29.04.2016, Vlaky Regiojet SK

Dopravcom by malo záležať na tom, aby bola železnica vnímaná ako spoľahlivá a zákaznícky orientovaná. Cestujúci musia mať istotu, že sa dostanú domov – napríklad neskoro večer do Michaloviec a Humenného

 

Radim_JANCURA

RegioJet má záujem dohodnúť sa so zástupcami štátneho železničného dopravcu ZSSK ohľadom nadviazania spolupráce pri zabezpečovaní vzájomných prípojov medzi vlakmi.

Častokrát sa totiž stáva, že pre mierne zdržania, spôsobené výlukami na trati, nepočkajú vlaky ZSSK na žlté expresy RegioJetu a odídu bez cestujúcich, ktorí na ne už mali aj zakúpený lístok a chceli v Košiciach prestúpiť. Najväčšie komplikácie vznikajú vtedy, keď ujde cestujúcim posledný prípojný vlak – napríklad REX 1915 Poloniny s odchodom z Košíc do Humenného o 23:04. Sú tak nútení zaplatiť si drahý taxík, alebo nocovať na železničnej stanici a čakať na prvý ranný spoj.

"Chceme sa dohodnúť so ZSSK na vzájomnom čakaní na zmeškané spoje. Veď je absolútny nezmysel, aby sa našim spoločným zákazníkom takto znepríjemnilo cestovanie a naše vlaky na seba pre meškania, ktoré vznikajú z dôvodu výluk na trati či iných vonkajších neovplyvniteľných okolností, nenadväzovali. Napríklad u nás má dispečer jednoznačný pokyn. Ak dostane informáciu, že sa v zmeškanom vlaku ZSSK nachádzajú cestujúci, ktorí majú prípoj na RegioJet, urobí všetko preto, aby zaistil prípoj a čakanie RegioJetu na zmeškaný vlak ZSSK. Pravidelne takto vyčkávame napríklad v Košiciach či v Bratislave,“ hovorí Radim JANČURA, majiteľ spoločnosti RegioJet.

"Osobne som už 2x cez SMS žiadal generálneho riaditeľa ZSSK, Pavla GÁBORA, o stretnutie a vyriešenie tejto situácie. Ide predsa o spoločných cestujúcich celej železnice, ktorí už majú aj zakúpený cestovný lístok a nie je predsa možné, že im vlak bezdôvodne ujde pred nosom," dodáva Radim JANČURA.

Situácia sa pravidelne opakuje najmä pri večernom spoji RegioJetu z Bratislavy, ktorý prichádza do Košíc o 22:43. Posledný vlak z Košíc do Humenného odchádza o 23:04. Pokiaľ chytí RegioJet z Bratislavy na trati dlhej takmer 500 km mierne meškanie, regionálny vlak ZSSK odíde bez týchto cestujúcich – a to napriek tomu, že v takomto prípade palubný personál a dispečing RegioJetu okamžite kontaktujú dispečing ZSSK a ŽSR a dodávajú im informácie o prestupujúcich cestujúcich.

RegioJet má zato, že ZSSK by mala čakať na všetky vlaky bez rozdielu na to, o akého dopravcu sa jedná. Jej spoje sú totiž objednávané z daní občanov ako verejná služba – naviac v takomto prípade sú "vytrestaní" zákazníci, ktorí už rátali s tým, že sa dostanú spojom ZSSK do svojej finálnej destinácie a mali na spoj ZSSK lístok. Na svojej strane je RegioJet pripravený urobiť všetko preto, aby bola takáto garancia prípojov upravená medzi dopravcami oficiálne.

RegioJet chce dosiahnuť oficiálnu dohodu so ZSSK o vzájomnom čakaní na zmeškané prípoje. Vyhovieme tak stovkám cestujúcich, ktorí nechcú nocovať na železničnej stanici, alebo nechcú zmeškať napríklad dôležité rokovanie, či odlet svojho lietadla apod. Za týmto účelom sme pripravení viesť so ZSSK rokovania, ktorými sa budeme snažiť situáciu spoločne vyriešiť v prospech cestujúcich.