Od 4. dubna přecházejí žluté autobusy pod novou marketingovou značku RegioJet

21.03.2016, Autobusy CZ

Oficiálně od 4. dubna letošního roku začne síť žlutých autobusů využívat marketingovou značku RegioJet, pod kterou jsme doposud úspěšně rozvíjeli zejména aktivity v oblasti vlakové dopravy. Autobusová doprava patří k nejdůležitějším podnikatelským aktivitám skupiny STUDENT AGENCY. Naším cílem je další růst, a to jak v České republice, tak zejména na mezinárodních trzích.

Chceme se prezentovat jako jednotná vedoucí středoevropská síť autobusových a vlakových spojů s přepravními službami špičkové kvality a chceme toto dělat pod marketingovou značkou RegioJet, která nám zejména na zahraničních trzích bude v tomto silnou oporou. Vznikne tak přepravní síť RegioJet, která bude mít potenciál v následujících letech ročně přepravovat 15 - 20 milionů cestujících.

Dopravce bude postupně od dubna nasazovat do provozu dalších 45 nových autobusů Fun&Relax - nové autobusy Fun&Relax budou přitom vozy zcela nové generace a právě jejich uvedení do provozu bude již spojeno s novou marketingovou značkou sítě žlutých autobusů RegioJet. Také na stávajících autobusech bude v následujícím období postupně měněno logo STUDENT AGENCY na RegioJet, které v sobě nicméně STUDENT AGENCY obsahuje – jako znak příslušnost k této silné skupině – lídrovi v oblasti cestovních a přepravních služeb.

Co přesně znamená změna marketingové značky u autobusů ze STUDENT AGENCY na RegioJet:

  • RegioJet bude marketingová značka, pod kterou se bude směrem k zákazníkům prezentovat celá síť žlutých autobusových a vlakových spojů. Naším cílem je další dynamický rozvoj – zejména na zahraničních trzích mimo ČR a SR.
  •     Logo RegioJet bude jako marketingová značka nově umístěno na našich autobusech, na veškerých komunikačních a marketingových materiálech a všude tam, kde se žluté autobusy prezentují směrem ke svým zákazníkům.
  • Nebude se ale jednat o změnu názvu firmy ani dopravce, ale čistě jen o marketingově – komunikační značku, pod kterou se budeme prezentovat směrem k zákazníkům a na veřejnosti.

 

STUDENT AGENCY zůstává jako název firmy a jako silná značka pro další aktivity:

  • I poté, co začneme pro komunikaci našich autobusových spojů vůči zákazníkům používat také marketingovou značku RegioJet, nenastane žádná změna z hlediska obchodního názvu společnosti – provozovatele autobusové dopravy v ČR a na linkách v rámci ČR a z ČR do zahraničí. Ta bude i nadále z pohledu zákona, smluvních a licenčních dokumentů vystupovat pod svým stávajícím jménem STUDENT AGENCY k.s.
  • STUDENT AGENCY zůstává nadále také značkou pro naše další aktivity, jako jsou prodej letenek, studijních a pracovních pobytů, zájezdů, eurovíkendů a dalších cestovních služeb. Zůstává zachována také vlastní prodejní síť městských kanceláří pod značkou STUDENT AGENCY, která nabízí prodej kompletního portfolia našich produktů v České a Slovenské republice. Síť našich prodejních míst na autobusových nádražích, kde prodáváme výhradně jízdenky na naše spoje, ponese nově jednotné marketingové označení RegioJet.

 

Kromě nového marketingového označení chystají žluté autobusy v roce 2016 další expanzi. Více spojů pojede od 18. 4. do Vídně, spoje z Prahy do Vídně se zrychlí a většina z nich pojede nonstop, dopravce posílí také spoje do Budapešti, Bratislavy či Itálie. V Německu dojde k posílení vnitrostátní přepravy, stejně tak dopravce zatraktivní ceny na lince do Amsterodamu. Další plánované novinky oznámí autobusy RegioJet během prezentace změny marketingové značky.

V roce 2015 přepravily žluté autobusy o 12,4 procent více cestujích

  • Meziročně přepravily žluté autobusy v roce 2015 na pravidelných linkách o téměř 800 tisíc cestujících více než v roce 2014
  • 467 tisíc cestujících cestovalo na nových linkách, které dopravce otevřel v loňském roce na Slovensku
  • Ve vnitrostátní přepravě v České republice rostly žluté autobusy o 3%, v mezinárodní přepravě pak přepravily o 16,3%

 

Přibližně 7,25 miliónu cestujících přepravily žluté autobusy v roce 2015 na vnitrostátních a mezinárodních pravidelných linkách v České republice, na Slovensku a do zahraničí. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o vysoký nárůst cestujících o téměř 800 tisíc a tedy 12,4 %, když v roce 2014 využilo pravidelných žlutých autobusových spojů 6,4 miliónů cestujících.

Rostli jsme ve všech segmentech – na vnitrostátních i mezinárodních linkách – stejně tak se nám podařilo úspěšně oslovit úplně nové zákazníky na Slovensku,“ říká Ivana Kašická, ředitelka autobusové dopravy STUDENT AGENCY a RegioJet, a dodává: „Další růstový impuls očekáváme poté, co od 4. dubna společně s dodávkou první skupiny nových autobusů Irizar Fun&Relax začneme používat novou marketingovou značku RegioJet a společně s vlaky RegioJet nabídneme cestujícím jednotnou síť spojů po České a Slovenské republice stejně jako do mnoha evropských zemí.“

POČET PŘEPRAVENÝCH CESTUJÍCICH V AUTOBUSECH STUDENT AGENCY A //REGIOJET

2015

2014

růst

Vnitrostátní linky ČR 

5,55 mil

5,39 mil.

3%

Mezinárodní linky 

1,23 mil.

1,06 mil.

16,3%

Slovenské autobusové linky

467 tisíc

-

-

CELKEM

7,25 mil.

6,45 mil.

12,4 %

Největší meziroční nárůst počtu cestujících v loňském roce vykázaly ve vnitrostátní dopravě například linky Praha – Chomutov – Most (10% meziroční nárůst), Brno – Olomouc - Ostrava (24,5% meziroční nárůst) nebo Brno – České Budějovice (17,9% meziroční nárůst počtu cestujících). Stejně vysokou popularitu si zachovaly žluté autobusy například na klíčové vnitrostátní trase v České republice z Prahy do Brna a zpět, kde přepravily, stejně jako loni, téměř 1,1 miliónů cestujících. Vysoký, 5,7% meziroční nárůst vykázaly žluté autobusy také na lince Praha – Hradec Králové a zpět.

V mezinárodní přepravě pak nejrychleji  žluté autobusy rostly na linkách Praha – Berlín a zpět (44,8 %) a Praha – Vídeň a zpět (23,3 %). Na nových slovenských linkách cestovalo nejvíce nových cestujících na lince Banská Bystrica – Nitra – Bratislava – a to 457 tisíc. Další cestující cestovali na nové lince Bratislava – Vídeň a zpět, která je v provozu od poloviny listopadu 2015.