Pravidla soutěže o jízdenky po Evropě s RegioJetem

  1. Soutěž pořádá skupina STUDENT AGENCY, k.s. se sídlem náměstí Svobody 86/16, Dům pánů z Lipé v Brně, dále jen „STUDENT AGENCY“.
  2. Soutěži se může zúčastnit každá osoba starší 18 let, soutěže se nemůžou zúčastnit zaměstnanci holdingu STUDENT AGENCY, ani jejich rodinní příslušníci.
  3. Pro zapojení do soutěže je nutné napsat odpověď na zadanou otázku a odeslat na e-mailovou adresu soutez-zluty@studentagency.cz, do losování se dostanou všichni soutěžící, kteří odpovědí na soutěžnou otázku (proč byste si na road trip troufli a co byste na něm chtěli zažít). Výherce bude označen jako vítěz v prosincovém čísle časopisu. Výherce určí porota STUDENT AGENCY, na základě spravedlivého hlasování. Výherce tedy není podmíněn nákupem, ani pořadím odpovědi.
  4. Výherce jako výhru získá autobusové a vlakové jízdenky RegioJet pro uskutečnění cesty po Evropě. Výherce si musí cestu zorganizovat mimo sezonu – neplatí pro Vánoce a Velikonoce. Jízdenky budou platné do konce května 2018. Výhru nelze vymáhat soudně ani alternativně finančně plnit.
  5. Výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailu, kde bude vedena následná komunikace ohledně předání výhry. Výherce se musí o výhru přihlásit nejpozději do 1 týdne (7 dní) od odeslání e-mailu ze strany STUDENT AGENCY, jinak výhra propadá ve prospěch STUDENT AGENCY.
  6. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí dále se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů soutěžícího (dále jen „údaje“) do databáze společnosti STUDENT AGENCY jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
  7. STUDENT AGENCY nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. STUDENT AGENCY je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na: www.regiojet.cz
  8. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 10. 2017. Soutěž končí 30. 10. 2017. Pozdější odpovědi do soutěže nebudou zařazeny.