mojeID/OpenID uživatelský manuál

Přidali jsme možnost přihlášení přes mojeID (https://www.mojeid.cz/), jakožto specifického poskytovatele OpenID pro Českou republiku, který poskytuje rozšířené služby.

Přihlášení

Existují dva způsoby přihlášení. První je určen jen pro mojeID. Jde o nové tlačítko pod tlačítkem “Přihlásit”, které bez vyplňování jakýchkoliv údajů přesměruje na přihlášovací mojeID server.

mojeID

Druhým způsobem je přihlášení přes mojeID identifikátor (například "josefnovak.mojeid.cz"). Tento identifikátor se vepíše do pole “Číslo jízdenky” a bez vyplňování hesla stačí kliknout na “Přihlásit”. Systém sám rozpozná, že jde o mojeID/OpenID účet a o jakého poskytovatele se jedná a přesměruje autentizační požadavek na příslušný server.

mojeID

Po úspěšném zalogování systém vyhledá všechny Kreditové jízdenky spárované s příslušným mojeID identifikátorem. Pokud žádná taková jízdenka neexistuje, systém vyzve k přihlášení ke Kreditové jízdence a tuto po úspěsném přihlášení spáruje s mojeID účtem.

mojeID

Pokud existuje více jízdenek spárovaných s mojeID účtem, uživateli je nabídnuta volba, ke které jízdence se chce přihlásit. Pokud existuje pouze jedna jízdenka spárovaná s mojeID účtem, uživatel je automaticky přihlášen k této jízdence.

mojeID

Registrace Kreditové jízdenky s pomocí mojeID

MojeID umožňuje uložení údajů uživatele k účtu. Tyto údaje mohou být použity při registraci za pomoci tlačítka mojeID, které se nalézá napravo od nadpisu. Načtením údajů se Kreditová jízdenka automaticky sváže s mojeID účtem, pokud je ve formuláři ponechán předvyplněný mojeID identifikátor.

mojeID

Kreditovou jízdenku je možné v nastavení explicitně svázat s mojeID účtem.

mojeID

Zrušení vazby mezi mojeID účtem a Kreditovou jízdenkou je možno provést v nastavení jízdenky odškrtnutím checkboxu vpravo u pole identifikátoru a uložením změny v tomto poli.

mojeID

Registrace nového mojeID účtu

Po přihlášení se na Kreditovou jízdenku, která ještě není spárovaná s účtem mojeID, je umožněno založení nového účtu mojeID. Po kliknutí na tlačítko "založit účet mojeID" v osobním nastavení dojde k přesměrování na registrační server služby mojeID. Důležité údaje budou přeneseny z nastavení Kreditové jízdenky. Po úspěšné registraci na serveru mojeID je nově vytvořený účet spárován s Kreditovou jízdenkou, na níž jste právě přihlášeni.

mojeID