Jízdní řády

tisk

Autobusová linka: Brno – Kroměříž – Zlín platný od 4.3.18 do 9.6.18

        5 7
       
11
Brno, AN u hotelu Grand
9:00
14:00
19:00
17:00
Kroměříž, Milíčovo nám.
(
9:55
(
14:55
(
19:55
(
17:55
Kroměříž, AN
(
10:00
(
15:00
(
20:00
(
18:00
Zlín, AN
10:35
15:35
20:35
18:35
        5 7
       
11
Zlín, AN
6:00
11:30
16:30
14:30
Kroměříž, AN
)
6:40
)
12:10
)
17:10
)
15:10
Kroměříž, Milíčovo nám.
)
6:45
)
12:15
)
17:15
)
15:15
Brno, AN u hotelu Grand
7:40
13:10
18:10
16:10

Kilometrická tabulka

1Brno, AN u hotelu Grand 0km0km0km
2Kroměříž, Milíčovo nám. 65km65km|
3Kroměříž, AN 67km67km|
4Zlín, AN 100km100km99km

Časové kódy

11
jede také 29.3.18, 2.4.18, 1.5.18, 8.5.18, nejede 30.3.18, 1.4.18

Symboly a jejich významy

(
Spoj zastavuje jen pro vystupování
)
Spoj zastavuje jen pro nastupování
5
Pátek
7
Neděle

Údaje

Na této lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem STUDENT AGENCY k.s., které jsou uveřejňovány v autobusech, na předprodejních místech a na www.studentagency.cz. Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze, nebo přesahující hodnotu 3000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči před započetím jízdy. Přeprava těchto zavazadel podléhá poplatku 20,-Kč za odbavení a uložení zavazadla