Jízdní řády

tisk

Autobusová linka: Praha – Brno – Vídeň platný od 14.1.18 do 25.3.18

Praha, ÚAN Florenc
 
23:55
4:00
7:00
11:00
15:00
18:00
Brno, AN u hotelu Grand
 
2:20
2:30
6:30
6:40
9:30
9:40
13:30
13:40
17:30
17:40
20:30
20:40
Vídeň, U2 Stadion, Busterminal Stadioncenter, Engerthstrasse
A
4:20
8:35
11:35
15:35
19:35
22:35
Vídeň, Letiště Schwechat, AN před novou příletovou halou
A
4:40
8:50
11:50
15:50
19:50
22:50
Vídeň, Letiště Schwechat, AN před novou příletovou halou
A
7:20
11:20
15:10
19:20
21:20
23:20
Vídeň, U2 Stadion, Busterminal Stadioncenter, Engerthstrasse
A
7:55
11:55
15:55
19:55
21:55
23:55
Brno, AN u hotelu Grand
 
9:50
10:00
13:50
14:00
17:50
18:00
21:50
22:00
23:50
23:59
1:50
2:00
Praha, ÚAN Florenc
 
12:30
16:30
20:30
0:30
2:30
4:30

Kilometrická tabulka

1Praha, ÚAN Florenc 0km
2Brno, AN u hotelu Grand 205km
3Vídeň, U2 Stadion, Busterminal Stadioncenter, Engerthstrasse A 330km
4Vídeň, Letiště Schwechat, AN před novou příletovou halou A 347km

Symboly a jejich významy

A
V označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje

Údaje

Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech.
International bus service with licensed intrastate transport in the Czech Republic. The interstate transport in Austria is not licensed.
Vnitrostátní přeprava na území České republiky je povolena. Vnitrostátní přeprava území Rakouska není povolena.
There is a valid tariff set by the carrier. The information about the tariff are published in busses.
K provozování mezinárodní linkové osobní dopravy na této lince je rovněž oprávněna ORBIX, s.r.o., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1 - Staré město, v této době však nezabezpečuje žádný spoj.
The ORBIX, s.r.o. company, registered office Revoluční 767/25, Praha 1 - Staré město is also authorized to operate international regular passenger carriage on this line; however, it currently does not provide any coach service.