Jízdní řády

tisk

Autobusová linka: Praha – Klatovy platný od 10.12.17 do 3.3.18

  x x + 6 + 6
       
11
Praha, Zličín
10:30
17:30
11:30
17:30
Přeštice, nám.
A
11:35
A
18:35
A
12:35
18:35
Švihov, nám.
A B
11:47
A B
18:47
A B
12:47
18:47
Klatovy, pod nem.
B
12:05
B
19:05
B
13:05
(
19:05
Klatovy, Tylovo nábř.
B
12:10
B
19:10
B
13:10
(
19:10
Klatovy, aut.nádr.
B
12:15
B
19:15
B
13:15
19:15
  x x + 6 + 6
       
11
Klatovy, aut.nádr.
A
6:00
A
13:00
A
8:00
A
15:00
Klatovy, Tylovo nábř.
A
6:05
A
13:05
A
8:05
A
15:05
Klatovy, pod nem.
A
6:10
A
13:10
A
8:10
A
15:10
Švihov, nám.
A B
6:28
A
13:28
A
8:28
A
15:28
Přeštice, nám.
B
6:40
13:40
8:40
15:40
Praha, Zličín
7:45
14:45
9:45
16:45

Kilometrická tabulka

1Praha, Zličín 15km
2Přeštice 112km
3Švihov 123km
4Klatovy, pod nem. 134km
5Klatovy, Tylovo nábř. 135km
6Klatovy, aut.nádr. 136km

Časové kódy

11
nejede 24.12.17

Symboly a jejich významy

(
Spoj zastavuje jen pro vystupování
+
Neděle a státem uznaný svátek
6
Sobota
A
V označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje
B
V označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje
x
Jezdí v pracovních dnech

Údaje

Na této lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem STUDENT AGENCY k.s., které jsou uveřejňovány v autobusech, na předprodejních místech a na www.studentagency.cz. Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze, nebo přesahující hodnotu 3000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči před započetím jízdy. Přeprava těchto zavazadel podléhá poplatku 20,-Kč za odbavení a uložení zavazadla.