Jízdní řády

tisk

Autobusová linka: Praha – Liberec platný od 3.9.17 do 9.12.17

        6 x   6       5 7   7 x   7   7   x 7 x       x      
       
11
 
11
     
22
                               
Praha, Černý Most
7:00
8:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:15
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
23:00
Liberec, Fügnerova-Blažkova
(
8:05
(
9:05
(
10:05
(
10:35
(
11:05
(
11:35
(
12:05
(
13:05
(
14:05
(
14:35
(
15:05
(
15:35
(
16:05
(
16:35
(
17:05
(
17:35
(
18:05
(
18:20
(
18:35
(
19:05
(
19:35
(
20:05
(
20:35
(
21:05
(
22:05
(
0:05
Liberec, AN
8:15
9:15
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
13:15
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:30
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
22:15
0:15
      x   x 6 x   6 x         7       5 7       7 x   7     7
           
11
 
11
               
22
                 
Liberec, AN
|
5:40
|
6:40
||
7:40
|
8:40
9:40
10:40
11:40
|
12:40
13:40
14:40
|
15:40
|
16:40
|
17:40
|
18:40
19:40
20:40
Liberec, Fügnerova-Blažkova
5:30
)
6:00
6:30
)
7:00
7:15
7:30
)
8:00
8:30
)
9:00
)
10:00
)
11:00
)
12:00
12:30
)
13:00
)
14:00
)
15:00
15:30
)
16:00
16:30
)
17:00
17:30
)
18:00
18:30
)
19:00
)
20:00
)
21:00
Praha, Černý Most
6:35
7:05
7:35
8:05
8:20
8:35
9:05
9:35
10:05
11:05
12:05
13:05
13:35
14:05
15:05
16:05
16:35
17:05
17:35
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
21:05
22:05

Kilometrická tabulka

1Praha, Černý Most 0km0km
2Liberec, Fügnerova-Blažkova 93km|
3Liberec, AN 95km96km

Časové kódy

11
jede také 28.9.17, 17.11.17
22
jede také 16.11.17

Symboly a jejich významy

(
Spoj zastavuje jen pro vystupování
)
Spoj zastavuje jen pro nastupování
5
Pátek
6
Sobota
7
Neděle
x
Jezdí v pracovních dnech

Údaje

Na této lince platí tarif vyhlášený dopravcem STUDENT AGENCY k.s. Informace o tarifu jsou uveřejňovány v autobusech a na předprodejních místech a na www.studentagency.cz. Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze, nebo přesahující hodnotu 3000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči před započetím jízdy. Přeprava těchto zavazadel podléhá poplatku 20,-Kč za odbavení a uložení zavazadla.