Garance včasného příjezdu

Včas, nebo levněji!

Od 15. 9. 2017 jsme pro vás připravili zajímavou novinku, která se týká autobusové i vlakové dopravy RegioJet. Snažíme se na sobě neustále pracovat, zlepšovat náš servis a dělat maximum pro vaši spokojenost. Záleží nám totiž na tom, abyste do cíle dojeli nejen bezpečně, ale i v dobré náladě.

Milí cestující,
jak všichni víme, k dopravě patří i zpoždění. Často je to jen nepatrné zdržení v řádech minut či na dlouhých trasách v řádech desítek minut, které každý pochopí a taky s ním tak nějak počítá. Mnohdy jsou to však dlouhé hodiny, a to zejména kvůli okolnostem, které nelze předvídat, jako jsou nezaviněné dopravní nehody, uzavírky na silnicích či strhnuté trakční vedení. Doposud se RegioJet jak v autobusech, tak i ve vlacích stavěl čelem zejména k zaviněným zpožděním a vracel část nebo i celé jízdné. Položili jsme si však tak trochu filozofickou otázku: „Má nést odpovědnost za nezaviněné zpoždění jen cestující, nebo i dopravce?“ Dospěli jsme k názoru, že i dopravce, respektive každý svým dílem. Cestující změnou svých plánů a dopravce kompenzací části nebo celého jízdného. Ač se vám toto může zdát jako zcela normální, je potřeba říci, že náš přístup je v Evropě unikátní. Proto jsme ho spojili s poselstvím „Máme rádi Česko“. RegioJet je navíc jiný v tom, že o slevu nemusíte žádat či prosit. O nároku na slevu se dozvíte ještě v autobuse či vlaku a kompenzace je vám načtena zpět na vaši jízdenku. Nejen z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si vyřídili tzv. Kreditovku, kde se vám kompenzace připíše ke kreditu, který pak využijete k dalším cestám vlaky i autobusy sítě RegioJet.

Naše služby nikdy nebudou dokonalé, neboť doprava je o strojích a lidech, snažíme se však, aby byly lepší než u konkurence. RegioJet provozuje vlaky i autobusy bez jediné koruny dotací (*), vstupem do autobusové i železniční dopravy a dokonce i taxislužby jsme se snažili změnit Česko a Slovensko k lepšímu. Snad se nám to i daří.
Děkuji vám za vaši dosavadní podporu.

Radim Jančura, zakladatel a majitel společnosti RegioJet

* Autobusy ani vlaky RegioJet nejsou příjemcem žádných dotací. Pouze ze zákona jsme povinni poskytovat slevy pro tzv. sociální skupiny cestujících jako jsou děti, žáci, studenti a invalidé (známé pod označením Žákovské jízdné). Dříve byly tyto sociální dotace poskytovány přes tzv. rodičovský příspěvek, stát se ale po roce 2004 rozhodl poskytovat slevu cíleně, a to formou slevy z jízdného, kterou pak má dopravce na základě evropské legislativy právo vyžadovat zpět. Dopravci se tak stali jakýmsi výplatním místem sociálních dávek. Tyto kompenzace nejsou dotací dopravce, nýbrž cestujícího, který na ně má právo, pokud svůj nárok prokáže (žákovský průkaz, rodný list, průkazka ZTP atd.).

Kolik vám vrátíme?

Je to jednoduché. V následující tabulce si najdete linku, kterou jste cestovali. Délka a typ vašeho zpoždění pak určí kolik procent z jízdného vám vrátíme. Příslušnou částku vám automaticky pošleme na jízdenku – nemusíte nic hlídat, vyplňovat a o nic žádat. A je jen na vás, zda si kompenzaci vyzvednete v hotovosti na některém z našich prodejních míst, nebo ji použijete na další jízdu.

Zaviněné nebo nezaviněné zpoždění?

Výše kompenzace závisí na tom, zda je zpoždění zaviněné nebo nezaviněné. Zaviněná zpoždění jsou ta, která vznikla například z důvodu poruchy našich vozů. Nezaviněná zpoždění jsou pak všechna ostatní, která nevznikla ze strany autobusů nebo vlaků RegioJet – například kalamity či opravy na silnicích a železnicích. V případě kombinace zaviněného a nezaviněného zpoždění je rozhodující, které zpoždění bylo vyšší. Kompenzace nelze sčítat, maximální výše kompenzace je 100 % jízdného. Informaci o tom, jestli je zpoždění zaviněné nebo nezaviněné, vám sdělí stevardka ve vlaku či autobuse vždy při vyhlášení zpoždění, spolu s důvody proč zpoždění vzniklo.

Rozdělení linek podle doby jízdy

A: Doba jízdy linky do 1.30 hod.

Nezaviněné zpožděníZaviněné zpoždění
31–90 min. 25 % z jízdného 31–60 min. 50 % z jízdného
91 a více min. 100 % z jízdného 61 a více min. 100 % z jízdného

 

Platí pro linky:

 • Bratislava–Nitra
 • Brno–Olomouc
 • Olomouc–Zlín
 • Praha–Most
 • Praha–Liberec
 • Praha–Plzeň
 • Bratislava–Vídeň

B: Doba jízdy linky 1.31 hod. – 3.00 hod.

Nezaviněné zpožděníZaviněné zpoždění
61–120 min. 25 % z jízdného 46–90 min. 50 % z jízdného
121 a více min. 100 % z jízdného 91 a více min. 100 % z jízdného

 

Platí pro linky:

 • Brno–Ostrava
 • Brno–Vídeň
 • Brno–Zlín
 • Praha–Chomutov
 • Praha–Brno
 • Vídeň–Budapešť
 • Praha – Český Krumlov
 • Praha–Jirkov
 • Praha – Karlovy Vary
 • Praha–Chomutov–Jirkov–Most
 • Zvolen–Vrútky

C: Doba jízdy linky 3.01 hod. – 5.00 hod.

Nezaviněné zpožděníZaviněné zpoždění
91–180 min. 25 % z jízdného 31-60 min. *) 10 % z jízdného
181 a více min. 100 % z jízdného 61–120 min. 50 % z jízdného
    121 a více min. 100 % z jízdného

*) platí pouze pro vlakovou dopravu

Platí pro linky:

 • Bratislava – Banská Bystrica
 • Praha–Berlín
 • Praha–Bratislava
 • Praha–Havířov
 • Praha–Cheb
 • Bratislava–Vídeň–Budapešť
 • Praha–Návsí
 • Praha–Brno–Vídeň
 • Praha–Znojmo
 • Praha–Opava

D: Doba jízdy linky nad 5.01 hod.

Nezaviněné zpožděníZaviněné zpoždění
121–240 min. 25 % z jízdného 121–180 min. 50 % z jízdného
241 a více min. 100 % z jízdného 181 a více min. 100 % z jízdného

 

Platí pro linky:

 • Brno–Řím
 • Praha–Amsterdam
 • Praha–Budapešť
 • Praha–Janov
 • Praha–Žilina
 • Praha–Londýn
 • Praha–Lyon
 • Vídeň–Berlín
 • Praha–Paříž
 • Praha–Split
 • Praha–Temešvár
 • Praha–Curych
 • Praha–Ženeva
 • Vídeň–Brno–Praha
 • Vídeň–Krakov
 • Praha–Košice–Humenné

E: Mezinárodní vlaky *)

Zaviněné i nezaviněné zpoždění
61–119 min. 25 % z jízdného
120 a více min. 50 % z jízdného

 

Platí pro linky:

 • Praha–Bratislava
 • Praha–Košice–Humenné
 • Praha–Vídeň

*) E je kompenzační skupinou pouze pro cestující na mezinárodních trasách vlaků RegioJet. V případě, že vychází vaše kompenzace vyšší dle C nebo D, vrátíme vám jízdné dle těchto skupin (C či D).

Doplňující informace

 • V případě, že je zpoždění předem ohlášeno ještě před odjezdem vašeho spoje, nárok na kompenzaci nevzniká. Máte možnost buď bezplatně stornovat jízdenku (do příjezdu zpožděného spoje), nebo vyčkat na zpožděný spoj bez nároku na kompenzaci.
 • Doba jízdy linky je časový údaj z jízdního řádu pro konkrétní linku, kterou jste cestovali.
 • Maximální výše kompenzace je 100 % jízdného.
 • Garance včasného příjezdu se vztahuje pouze na spoje provozované STUDENT AGENCY k.s. a RegioJet a.s., nevztahuje se na spoje provozované jakýmkoliv jiným dopravcem (například DeutscheBahn, SAD Prešov a podobně).
 • Garance včasného příjezdu neplatí pro vlakovou linku Bratislava–Komárno.

Garance včasného příjezdu: Včas, nebo levněji!

Příklady výpočtu kompenzace

Příklad 1

 1. Jel/a jsem autobusovou linkou Praha – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb z Prahy do Karlových Varů.
 2. Na příjezdu do Karlových Varů palubní personál vyhlásil nezaviněné zpoždění 95 minut, které bylo způsobené dopravní situací na silnici.
 3. Celková doba jízdy linky Praha–Cheb trvá 3 hodiny 15 minut, vztahují se tedy na mne kompenzace skupiny C.
 4. RegioJet mi vrátí 25 % z ceny jízdného.

 

Příklad 2

 1. Jel/a jsem vlakovou linkou Havířov–Praha na trase z Olomouce do Prahy.
 2. Během cesty jsme dosáhli nezaviněného zpoždění 200 minut kvůli shozeným trolejím na trati.
 3. Celková doba jízdy linky Havířov–Praha trvá 3 hodiny 42 minut, vztahují se tedy na mne kompenzace skupiny C.
 4. RegioJet mi vrátí 100 % z ceny jízdného.

 

Často kladené otázky

Musím si požádat o kompenzaci sám nebo mi je kompenzovaná částka vrácena automaticky?

Obnos, který vám vracíme, se automaticky připíše na vaši jízdenku. Čásku si můžete vybrat v hotovosti na prodejním místě nebo ji použít na další jízdy vlaky i autobusy RegioJet – záleží jen na vás.

Kdy nemám na kompenzaci nárok?

Může to být ze dvou důvodů. V prvním případě se pravděpodobně jednalo o situaci, kdy zpoždění bylo předem ohlášeno ještě před odjezdem vašeho spoje. Pokud si jízdenku nestornujete, můžete vyčkat na zpožděný spoj, ale nárok na vrácení jízdného zaniká. Druhým možným případem je situace, kdy zpoždění na lince, kterou jste cestoval/a, bylo zanedbatelné a nedosáhlo minimální kompenzované délky.

Chcete nám svůj dotaz raději napsat nebo se poradit osobně?

Nenašli jste odpověď na váš problém? Potřebujete vyřešit konkrétní situaci přesně na míru? Napište nám e-mail nebo zavolejte na telefonní číslo +420 222 222 221.