Garance včasného příjezdu

Garance včasného příjezdu: Včas nebo levněji

Včas, nebo levněji!

Nadstandardní služba pro všechny, kdo cestují RegioJetem.

V RegioJetu se snažíme na sobě neustále pracovat, zlepšovat servis v našich vlacích i autobusech a dělat maximum pro vaši spokojenost. Záleží nám vždy na tom, abyste do cíle své cesty dojeli bezpečně, včas a také v dobré náladě.

Nyní vám garantujeme kompenzaci části nebo i celého jízdného, pokud okolnosti na trati či silnici nedovolí včasný příjezd žlutého spoje do konečné destinace. V rámci ojedinělé a v Evropě unikátní služby Garance včasného příjezdu můžete dostat zpět až 100 % z ceny vaší jízdenky.

Kolik vám vrátíme? Je to jednoduché!

V následující tabulce si najdete linku, kterou jste cestovali. Délka a typ vašeho zpoždění pak určí, kolik procent z jízdného vám vrátíme.

Příslušnou částku vám automaticky pošleme na jízdenku – nemusíte nic hlídat, vyplňovat a o nic žádat. A je jen na vás, zda si kompenzaci vyzvednete v hotovosti na některém z našich prodejních míst, nebo ji použijete na další jízdu.

Nejen z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si vyřídili naši Kreditovku, kde se vám kompenzace jednoduše připíše ke kreditu.

Zaviněné nebo nezaviněné zpoždění?

Výše kompenzace závisí na tom, zda je zpoždění zaviněné nebo nezaviněné. Zaviněná zpoždění jsou ta, která vznikla například z důvodu poruchy našich vozů. Nezaviněná zpoždění jsou pak všechna ostatní, která nevznikla ze strany autobusů nebo vlaků RegioJet, například kalamity či opravy nebo nehody na silnicích a železnicích, s výjimkou zpoždění u mezinárodních autobusových linek způsobená pasovou, zdravotní nebo jinou kontrolou. V případě kombinace zaviněného a nezaviněného zpoždění je rozhodující, které zpoždění bylo vyšší. Kompenzace nelze sčítat, maximální výše kompenzace je 100 % jízdného. Informaci o tom, jestli je zpoždění zaviněné nebo nezaviněné, vám sdělí stevardka ve vlaku či autobuse vždy při vyhlášení zpoždění, spolu s důvody proč zpoždění vzniklo.

Rozdělení vlakových a autobusových linek RegioJetu podle doby jízdy

Doba jízdy linky do 1.30 hod.

Nezaviněné zpoždění Zaviněné zpoždění
31–90 min. 25 % z jízdného 31–60 min. 50 % z jízdného
91 a více min. 100 % z jízdného 61 a více min. 100 % z jízdného

 

Platí pro linky

 • Brno–Olomouc
 • Olomouc–Zlín
 • Praha–Most
 • Praha–Liberec
 • Praha–Plzeň
 • Bratislava–Vídeň

Doba jízdy linky 1.31 hod. – 3.00 hod.

Nezaviněné zpoždění Vlak RegioJetvlak Zaviněné zpoždění
60–119 min. 25 % z jízdného   46–90 min. 50 % z jízdného
120 a více min. 100 % z jízdného   91 a více min. 100 % z jízdného
Nezaviněné zpoždění Autobus RegioJetautobus Zaviněné zpoždění
61–120 min. 25 % z jízdného   46–90 min. 50 % z jízdného
121 a více min. 100 % z jízdného   91 a více min. 100 % z jízdného

 

Platí pro linky

 • Brno–Vídeň
 • Brno–Zlín
 • Praha–Chomutov
 • Praha–Brno
 • Vídeň–Budapešť
 • Krakov–Ostrava
 • Brno–Bohumín
 • Praha – Český Krumlov
 • Praha–Jirkov
 • Praha – Karlovy Vary
 • Praha–Chomutov–Jirkov–Most
 • Zvolen–Vrútky
 • Brno – Frýdek-Místek

Doba jízdy linky 3.01 hod. – 5.00 hod.

Nezaviněné zpoždění Vlak RegioJetvlak Zaviněné zpoždění
60–119 min. 25 % z jízdného   31–59 min. 10 % z jízdného
120–180 min. 50 % z jízdného   60–119 min. 50 % z jízdného
181 a více min. 100 % z jízdného   120 a více min. 100 % z jízdného
Nezaviněné zpoždění Autobus RegioJetautobus Zaviněné zpoždění
91–180 min. 25 % z jízdného   61–120 min. 50 % z jízdného
181 a více min. 100 % z jízdného   121 a více min. 100 % z jízdného

 

Platí pro linky

 • Praha–Berlín
 • Praha–Bratislava (autobusová/vlaková linka)
 • Praha–Havířov
 • Praha–Cheb
 • Praha–Bohumín
 • Praha–Návsí
 • Praha–Brno–Vídeň
 • Praha–Opava
 • Brno–Ostrava
 • Praha–Znojmo

Doba jízdy linky nad 5.01 hod.

Nezaviněné zpoždění Vlak RegioJetvlak Zaviněné zpoždění
60–119 min. 25 % z jízdného   60–119 min. 25 % z jízdného
120–240 min. 50 % z jízdného   120–180 min. 50 % z jízdného
241 a více min. 100 % z jízdného   181 a více min. 100 % z jízdného
Nezaviněné zpoždění Autobus RegioJetautobus Zaviněné zpoždění
121–240 min. 25 % z jízdného   121–180 min. 50 % z jízdného
241 a více min. 100 % z jízdného   181 a více min. 100 % z jízdného

 

Platí pro linky

 • Praha–Řím
 • Praha–Amsterdam
 • Praha–Budapešť
 • Praha–Londýn
 • Praha–Lyon
 • Praha–Paříž
 • Praha–Split (autobusová linka)
 • Praha–Curych
 • Vídeň–Brno–Praha
 • Vídeň–Krakov
 • Praha–Košice
 • Praha–Bratislava–Žilina
 • Praha–Vídeň–Győr–Budapešť

Mezinárodní vlaky *)

Zaviněné i nezaviněné zpoždění
60–119 min. 25 % z jízdného
120 a více min. 50 % z jízdného

 

Platí pro linky

 • Praha–Košice
 • Praha–Bratislava
 • Praha–Vídeň
 • Praha–Bratislava–Žilina
 • Praha–Vídeň–Győr–Budapešť

*) Mezinárodní vlaky je kompenzační skupinou pouze pro cestující na mezinárodních trasách vlaků RegioJet. V případě, že vychází vaše kompenzace vyšší dle skupiny Doba jízdy linky 3.01 hod. – 5.00 hod. nebo skupiny Doba jízdy linky nad 5.01 hod., vrátíme vám jízdné dle těchto skupin.

Doplňující informace

 • Doba jízdy linky je časový údaj z jízdního řádu pro konkrétní linku, kterou jste cestovali.
 • Maximální výše kompenzace je 100 % jízdného.
 • V případě, že cestujete autobusovým spojem a zpoždění je předem ohlášeno ještě před odjezdem, nárok na kompenzaci nevzniká. Máte možnost jízdenku buď bezplatně stornovat (do příjezdu zpožděného spoje), nebo vyčkat na zpožděný spoj bez nároku na kompenzaci.
 • Pokud cestujete vlakovým spojem a zpoždění je předem ohlášeno ještě před odjezdem, nárok na kompenzaci v příslušné výši vám vzniká vždy.
 • Při nákupu vlakové jízdenky i přes informaci, že vlakový spoj bude opožděn, nevzniká nárok na náhradu další škody (např. proplacení návazného spoje jiných dopravců). Taktéž při stornování vlakové jízdenky z důvodu zpoždění nárok na náhradu další škody nevzniká.

Garance včasného příjezdu: Včas, nebo levněji!

 • Garance včasného příjezdu se vztahuje pouze na spoje provozované STUDENT AGENCY k.s. a RegioJet a.s., nevztahuje se na spoje provozované jakýmkoliv jiným dopravcem (například SAD Prešov a podobně).
 • Garance včasného příjezdu neplatí pro vlakové linky RegioJetu v Ústeckém kraji.

Příklady výpočtu kompenzace

Příklad 1

 1. Jel/a jsem autobusovou linkou Praha – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb z Prahy do Karlových Varů.
 2. Na příjezdu do Karlových Varů palubní personál vyhlásil nezaviněné zpoždění 95 minut, které bylo způsobené dopravní situací na silnici.
 3. Celková doba jízdy linky Praha–Cheb trvá 3 hodiny 15 minut, vztahují se tedy na mne kompenzace skupiny C.
 4. RegioJet mi vrátí 25 % z ceny jízdného.

 

Příklad 2

 1. Jel/a jsem vlakovou linkou Havířov–Praha na trase z Olomouce do Prahy.
 2. Během cesty jsme dosáhli nezaviněného zpoždění 200 minut kvůli shozeným trolejím na trati.
 3. Celková doba jízdy linky Havířov–Praha trvá 3 hodiny 42 minut, vztahují se tedy na mne kompenzace skupiny C.
 4. RegioJet mi vrátí 100 % z ceny jízdného.

 

Často kladené otázky

Musím si požádat o kompenzaci sám nebo mi je kompenzovaná částka vrácena automaticky?

Obnos, který vám vracíme, se automaticky připíše na vaši jízdenku. Částku si můžete vybrat v hotovosti na prodejním místě nebo ji použít na další jízdy vlaky i autobusy RegioJetu – záleží jen na vás. Na bankovní účet kompenzace nevracíme.

Cestuji autobusem RegioJetu. Kdy nemám na kompenzaci nárok?

Může to být ze dvou důvodů. V prvním případě se pravděpodobně jedná o situaci, kdy zpoždění je předem ohlášeno ještě před odjezdem vašeho spoje. Pokud si jízdenku nestornujete, můžete vyčkat na zpožděný spoj, ale nárok na vrácení jízdného zaniká. Druhým možným případem je situace, kdy zpoždění na lince, kterou jste cestoval/a, bylo zanedbatelné a nedosáhlo minimální kompenzované délky.

Cestuji vlakovou linkou RegioJetu. Kdy se kompenzace jízdného nevyplácí?

Jízdné nekompenzujeme pouze v případě, pokud je zpoždění zanedbatelné a nedosáhlo minimální kompenzované délky.

Koupil/a jsem si jízdenku na vlak RegioJetu i přesto, že již bylo vyhlášeno zpoždění. Ujel mi návazný spoj. Mám nárok na náhradu škody?

Pokud jízdenku zakoupíte ve chvíli, kdy je vyhlášeno zpoždění vlaku, nemůže být bohužel proplacena propadlá jízdenka na spoj návazného dopravce. Kompenzace za zpoždění vlaku RegioJetu vám bude přiznaná.

Vzhledem k vyhlášenému zpoždění jsem se rozhodl/a vlakem RegioJetu necestovat. Následně mi propadla jízdenka i na návazný spoj jiného dopravce. Bude mi tato škoda proplacena?

Při zrušení vlakové jízdenky z důvodu zpoždění nevzniká nárok na další náhradu škody. Storno znamená odstoupení od přepravní smlouvy.

Do jaké doby mohu kompenzovanou částku vybrat?

Lhůta převzetí kompenzace je 6 měsíců od jejího přiznání. Po uplynutí tohoto období nárok na vyplacení kompenzace zanikne. Je tedy potřeba, abyste se stavili na některém z našich prodejních míst a částku si vybrali v hotovosti, nebo ji opět využili na cesty RegioJetem.

Chcete nám svůj dotaz raději napsat nebo se poradit osobně?

Nenašli jste odpověď na váš problém? Potřebujete vyřešit konkrétní situaci přesně vám na míru? Napište nám e-mail nebo zavolejte na telefonní číslo +420 222 222 221.