Tarify a slevy

Platnost od 1. 9. 2018

Dospělý Plná cena Pro cestující bez nároku na slevu.
1–2 děti
do 6 let
Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození dítěte/dětí. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí. Jeden dospělý může cestovat s max. 2 dětmi.
Dítě a žák
od 6 do 18 let
Sleva
75 %
Sleva platí do 17 let včetně. Cestující 15–17 let je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Student
do 26 let
Sleva
75 %
Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem nebo mezinárodním průkazem ISIC. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
ISIC/EYCA/Alive Sleva
10 %
Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC/EYCA/Alive do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC/EYCA/Alive. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Senior
nad 65 let
Sleva
75 %
Sleva platí od 65 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Platí pouze na vybrané spoje. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Rodič navštěvující
dítě v ústavní péči
Sleva
75 %
Platí pro rodiče navštěvující dítě umístěné v ústavní péči na území České republiky. Pro více informací anebo uplatnění slevy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.
Držitelé
průkazu ZTP
Sleva
75 %
Sleva platí pouze pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Průvodce držitele
průkazu ZTP/P
Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Skupiny
3–6 osob
Sleva
10 %
Platí pouze na vybrané spoje. Sleva se vám spočítá automaticky při nákupu jízdenky. Na jedné jízdence musí být minimálně 3 cestující, aby se sleva nabídla.


Ceny mohou být odlišné při nákupu jízdenky v rezervačním systému na internetu, na pobočkách RegioJetu nebo STUDENT AGENCY a při nákupu přímo ve vlaku. Jízdenky ve vlaku se prodávají pouze v tarifu Relax (i pokud cestujete v tarifu Low cost nebo Standard) a Business vždy v nejvyšším cenovém pásmu. Doporučujeme proto kupovat jízdenky předem.

Platnost do 31. 8. 2018

1-2 děti do 6 let

Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí. Jeden dospělý může vést max. 2 dětí.
Dítě od 6 do 15 let Sleva 50 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).
Žák do 15 let Sleva 62,5 % Sleva platí do 14 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu žákovským průkazem do 15 let pro dojíždění na požadované trase. Platí pouze pro dojíždění z místa bydliště do místa studia. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Žák do 26 let Sleva 25 % Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu žákovským průkazem do 26 let pro dojíždění na požadované trase. Platí pouze pro dojíždění z místa bydliště do místa studia. Sleva 25 % je stanovená zákonem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
ISIC Sleva 10 % Sleva 10% platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu
Rodič navštěvující dítě v ústavní péči Sleva 75 % Pro více informací anebo uplatnění slevy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.
Senior nad 60 let Sleva 25 % Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Platí pouze na vybrané spoje. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Držitelé průkazu ZTP Sleva 75 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Skupiny 3 - 6 osob Sleva 10 % Platí pouze na vybrané spoje. Sleva je počítána automaticky při nákupu jízdenky. Na jedné jízdence musí být minimálně 3 cestující, aby byla sleva nabídnuta.


Ceny mohou být odlišné při nákupu jízdenky  v rezervačním systému na internetu, na pobočkách RegioJet nebo STUDENT AGENCY a při nákupu přímo ve vlaku. Jízdenky ve vlaku se prodávají pouze v tarifu Relax (i pokud cestujete v tarifu Low cost nebo Standard) a Business vždy v nejvyšším cenovém pásmu. Doporučujeme proto kupovat jízdenky předem.

Platnost od 1. 9. 2018

Dospělý Plná cena Pro cestující bez nároku na slevu.
Dítě a žák
od 6 do 18 let
Sleva
75 %
Sleva platí do 17 let včetně. Cestující 15–17 let je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. Sleva platí pouze pro trasy na území České republiky. Pro trasy mimo území ČR sleva neplatí. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Student
do 26 let
Sleva
75 %
Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem nebo mezinárodním průkazem ISIC. Sleva platí pouze pro trasy na území České republiky. Pro trasy mimo území ČR sleva neplatí. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Senior
nad 65 let
Sleva
75 %

Sleva platí od 65 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Sleva platí pouze pro trasy na území České republiky. Pro trasy mimo území ČR sleva neplatí. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.

ISIC/EYCA/Alive Sleva
10 %

Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC/EYCA/Alive do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC/EYCA/Alive. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.

Rodič navštěvující
dítě v ústavní péči
Sleva
75 %
Platí pro rodiče navštěvující dítě umístěné v ústavní péči na území České republiky. Pro více informací anebo uplatnění slevy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.
Držitelé průkazu ZTP Sleva
75 %

Sleva platí pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice, a to pouze na část trasy na území České republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.

Průvodce držitele
průkazu ZTP/P
Zdarma
(sleva 100 %)

Sleva platí pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P vydaného v České republice, a to pouze na část trasy na území České republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.

Skupiny
3–6 osob
Sleva
10 %
Platí pouze na vybrané spoje. Sleva se vám spočítá automaticky při nákupu jízdenky. Na jedné jízdence musí být minimálně 3 cestující, aby se sleva nabídla.


Ceny mohou být odlišné při nákupu jízdenky v rezervačním systému na internetu, na pobočkách RegioJetu nebo STUDENT AGENCY a při nákupu přímo ve vlaku. Jízdenky ve vlaku se prodávají pouze v tarifu Relax (i pokud cestujete v tarifu Low cost nebo Standard) a Business vždy v nejvyšším cenovém pásmu. Doporučujeme proto kupovat jízdenky předem.

Platnost do 31. 8. 2018

1-2 děti do 6 let Zdarma
(sleva 100 %)

Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí. Jeden dospělý může vést max. 2 dětí.

Dítě od 6 do 15 let

Sleva
50 %

Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).

Žák do 15 let Sleva
62,5 %

Sleva platí do 14 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem do 15 let vydaným v České republice pro dojíždění na požadované trase na území ČR. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

Žák do 26 let Sleva
25 %

Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem do 26 let vydaným v České republice pro dojíždění na požadované trase na území ČR. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

Senior nad 60 let Sleva
50 %

Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Platí pouze na spojích Praha-Bratislava, a to jenom v případě, když je nástupní/výstupní stanice Bratislava hl. st. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

ISIC Sleva
10 %

Sleva 10 % platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

EYCA Sleva
10 %

Sleva platí pouze pro držitele průkazu EYCA. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem EYCA. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

Alive Sleva
10 %

Sleva platí pouze pro držitele průkazu Alive. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem Alive. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

Dospělý    Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Rodič navštěvující dítě v ústavní péči Sleva
75 %
 Platí pro rodiče navštěvující dítě umístěné v ústavní péči na území České republiky. Pro více informací anebo uplatnění slevy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.
Držitelé průkazu ZTP Sleva
75 %

Sleva platí pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice, a to pouze na část trasy na území České republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma
(sleva 100 %)

Sleva platí pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P vydaného v České republice, a to pouze na část trasy na území České republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

Skupiny 3 - 6 osob Sleva
10 %
Platí pouze na vybrané spoje. Sleva je počítána automaticky při nákupu jízdenky. Na jedné jízdence musí být minimálně 3 cestující, aby byla sleva nabídnuta.

Ceny mohou být odlišné při nákupu jízdenky  v rezervačním systému na internetu, na pobočkách RegioJet nebo STUDENT AGENCY a při nákupu přímo ve vlaku. Jízdenky ve vlaku se prodávají pouze v tarifu Relax (i pokud cestujete v tarifu Low cost nebo Standard) a Business vždy v nejvyšším cenovém pásmu. Doporučujeme proto kupovat jízdenky předem.

Platnost od 1. 9. 2018

Dospělý Plná cena Pro cestující bez nároku na slevu.
1–2 děti
do 6 let
Zdarma (sleva 100 %)

Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození dítěte/dětí. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí. Jeden dospělý může cestovat s max. 2 dětmi.

Dítě a žák
od 6 do 18 let
Sleva 50 % Sleva platí do 17 let včetně. Cestující 15–17 let je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Student
do 26 let
Sleva 50 % Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium na území Slovenské republiky a pro držitele držitele studentského průkazu ŽSSK. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu žákovským průkazem do 26 let, vydaným ve Slovenské republice pro dojíždění na požadované trase, anebo studentským průkazem ŽSSK. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
ISIC/EYCA/Alive Sleva 10 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC/EYCA/Alive do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC/EYCA/Alive. Platí pouze pro tarify Low cost – bez servisu, Standard a Relax.
Senior
nad 65 let
Sleva 15 % Sleva platí od 65 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Držitelé průkazu ŤZP, ŤP Sleva 60 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ŤZP, ŤP vydaného ve Slovenské republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Průvodce držitele
průkazu ŤZP/P
Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ŤZP/P vydaného ve Slovenské republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Skupiny
3–6 osob
Sleva 10 % Platí pouze na vybrané spoje. Sleva se vám spočítá automaticky při nákupu jízdenky. Na jedné jízdence musí být minimálně 3 cestující, aby se sleva nabídla.


Ceny mohou být odlišné při nákupu jízdenky v rezervačním systému na internetu, na pobočkách RegioJetu nebo STUDENT AGENCY a při nákupu přímo ve vlaku. Jízdenky ve vlaku se prodávají pouze v tarifu Relax (i pokud cestujete v tarifu Low cost nebo Standard) a Business vždy v nejvyšším cenovém pásmu. Doporučujeme proto kupovat jízdenky předem.

Informace o slevách na lince Bratislava–Komárno

Platnost do 31. 8. 2018

1-2 děti do 6 let

Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí. Jeden dospělý může vést max. 2 dětí.
Dítě od 6 do 15 let Sleva 50 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).
Žák do 26 let Sleva 20–50 % Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium na území Slovenské republiky a pro držitele držitele studentského průkazu ŽSSK. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu žákovským průkazem do 26 let vydaným v Slovenské republice pro dojíždění na požadované trase anebo studentským průkazem ŽSSK. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
ISIC Sleva 50 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Senior nad 60 let Sleva 15 % Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Senior nad 70 let Zákonná sleva Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Cena za každých započatých 50 km je 0,15 EUR. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu a Standard a není kombinovatelná s dalšími slevami.
Držitelé průkazu ŤZP, ŤP Sleva 60 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ŤZP, ŤP vydaného v Slovenské republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Průvodce držitele průkazu ŤZP/P Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ŤZP/P vydaného v Slovenské republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Skupiny 3 - 6 osob Sleva 10 % Platí pouze na vybrané spoje. Sleva je počítána automaticky při nákupu jízdenky. Na jedné jízdence musí být minimálně 3 cestující, aby byla sleva nabídnuta.


Ceny mohou být odlišné při nákupu jízdenky  v rezervačním systému na internetu, na pobočkách RegioJet nebo STUDENT AGENCY a při nákupu přímo ve vlaku. Jízdenky ve vlaku se prodávají pouze v tarifu Relax (i pokud cestujete v tarifu Standard) a Business vždy v nejvyšším cenovém pásmu. Doporučujeme proto kupovat jízdenky předem.

Informace o slevách na lince Bratislava–Komárno

Platnost od 1. 9. 2018

Dospělý Plná cena Pro cestující bez nároku na slevu.
Dítě do 6 let Zdarma (sleva 100 %)

Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.

Dítě a žák
od 6 do 18 let
Sleva 75 % Sleva platí do 17 let včetně. Cestující 15–17 let je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího.
Student
do 26 let
Sleva 75 % Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem nebo mezinárodním průkazem ISIC.
Senior
nad 65 let
Sleva 75 % Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti.
Držitelé průkazu ZTP Sleva 75 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P, který je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Rodič navštěvující
dítě v ústavní péči
Sleva 75 % Platí pro rodiče navštěvující dítě umístěné v ústavní péči na území České republiky. Pro více informací anebo uplatnění slevy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.

 

Platnost do 31. 8. 2018

Dítě do 6 let Zdarma (sleva 100 %)

Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.

Dítě do 15 let Sleva 50 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).
Žák do 15 let Sleva 62,5 % Sleva platí do 14 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem do 15 let pro dojíždění na požadované trase. Platí pouze pro dojíždění z místa bydliště do místa studia.
Žák do 26 let Sleva 25 % Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem do 26 let pro dojíždění na požadované trase. Platí pouze pro dojíždění z místa bydliště do místa studia. Sleva 25 % je stanovená zákonem.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Držitelé průkazu ZTP Sleva 75 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P, který je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.

Platnost od 1. 9. 2018

 1. Mezinárodní autobusové linky

Dospělý Plná cena Pro cestující bez nároku na slevu.
Dítě
od 6 do 14 let
Sleva 50 %

Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.
Sleva NEPLATÍ pro linky do Anglie, Belgie, Lucemburska a zpět.

Doprovázené
dítě do 6 let
Sleva 50 %

Sleva platí do 6 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.
Sleva NEPLATÍ pro linky do Anglie, Belgie, Lucemburska a zpět.

Dítě
od 6 do 14 let
Sleva 10 %

Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.
Sleva PLATÍ JEN pro linky do Anglie, Belgie, Lucemburska a zpět.

Doprovázené
dítě do 6 let
Sleva 10 %

Sleva platí do 6 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.
Sleva PLATÍ JEN pro linky do Anglie, Belgie, Lucemburska a zpět.

Student
do 26 let
Sleva 10 % Sleva platí od 15 do 25 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
ISIC/EYCA/Alive Sleva 10 %
Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC/EYCA/Alive do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC/EYCA/Alive.
Senior
nad 65 let
Sleva 10 % Sleva platí od 65 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti.

 

 1. Mezistátní autobusová přeprava

 • Slevy na mezistátních autobusových trasách nejsou poskytované (např. trasa Berlín–Londýn).
 1. Vnitrostátní přeprava na území Německa

 • Slevy na vnitrostátné přepravě v rámci Německa nejsou poskytované (např. trasa Norimberk–Düsseldorf).

 

Platnost do 31. 8. 2018

 1. Mezinárodní autobusové linky mimo linky Česká republika – Slovensko a zpět

Děti do 15 let Sleva 50 %

Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.
Sleva NEPLATÍ pro linky do Anglie, Belgie, Lucemburska a zpět.

Děti do 15 let Sleva 10 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.
Sleva PLATÍ JEN pro linky do Anglie, Belgie, Lucemburska a zpět.
Mládežník do 26 let Sleva 10 % Sleva platí od 15 do 25 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
ISIC Sleva 15 %
Sleva 15% platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC.
EYCA Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu EYCA do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem EYCA.
Alive Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu Alive. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem Alive.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Senior nad 60 let Sleva 10 % Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti.

 

 1. Linky Česká republika – Slovensko a zpět

Děti do 15 let Sleva 15 %

Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.

ISIC Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC.
EYCA Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu EYCA. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem EYCA.
Alive Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu Alive. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem Alive.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.

 

 1. Mezistátní autobusová přeprava

 • Slevy na mezistátních autobusových trasách nejsou poskytovány (příklad: trasa Berlín - Londýn)
 1. Vnitrostátní přeprava na území Německa

 • Slevy na vnitrostátné přepravě v rámci Německa nejsou poskytovány (příklad: trasa Berlín - Brémy)

Platnost od 1. 9. 2018

Dospělý Plná cena Pro cestující bez nároku na slevu.
Doprovázené
dítě do 6 let
Sleva
až 35 %
Sleva platí do 6 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 10 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let.

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.
Dítě a žák
od 6 do 18 let
Sleva
až 35 %

Sleva platí do 17 let včetně. Cestující 15–17 let je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího.

Student
do 26 let
Sleva
až 35 %
Sleva platí od 18 do 25 let včetně. Žáci se prokazují platným žákovským průkazem vydaným některým z dopravců, studenti buď platným průkazem ISIC/EYCA/Alive, nebo průkazem vydaným některým z dopravců, nebo identifikačními čipovými kartami studenta dané vysoké školy, pokud je vizuálně kontrolovatelná (vyznačený měsíc a rok konce platnosti slevy).
Platí na lince Banská Bystrica – Nitra – Bratislava.
Senior
nad 65 let
Sleva
až 35 %
Sleva platí od 65 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti.
Platí na lince Banská Bystrica – Nitra – Bratislava.
Držitelé průkazu ŤZP, ŤP Sleva
až 35 %
Sleva platí pouze pro držitele průkazu ŤZP nebo ŤP vydaného na Slovensku. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Platí na lince Banská Bystrica – Nitra – Bratislava.
Průvodce držitele
průkazu ŤZP/P
Sleva
až 35 %
Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P, který je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Platí na lince Banská Bystrica – Nitra – Bratislava.
Rodič ZP dítěte Sleva
až 35 %
Platí pro rodiče navštěvující zdravotně postižené dítě umístěné ve školních, sociálních nebo zdravotnických zařízeních na území Slovenské republiky.
Platí na lince Banská Bystrica – Nitra – Bratislava.

 

Platnost do 31. 8. 2018

Děti do 15 let Sleva
až 35 %

Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).

Pro děti do 3 let je nutné mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská sedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou sedačku nebo podsedák.

Student do 26 let Sleva
až 35 %
Sleva platí od 15 do 25 let včetně. Žáci se prokazují platným žákovským průkazem vydaným některým z dopravců, studenti buď platným průkazem ISIC, nebo průkazem vydaným některým z dopravců, nebo identifikačními čipovými kartami studenta dané vysoké školy, pokud je vizuálně kontrolovatelná (vyznačený měsíc a rok konce platnosti slevy).
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
ISIC Sleva 15% Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC.
Na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava platí do 26 let se slevou až 35%.
EYCA/Alive Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu EYCA do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem EYCA.
Neplatí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Senior nad 70 let Sleva
až 35 %
Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti.
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Držitelé průkazu ŤZP, ŤP Sleva
až 35 %
Sleva platí pouze pro držitele průkazu ŤZP nebo ŤP vydaného na Slovensku. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Průvodce držitele průkazu ŤZP/P Sleva
až 35 %
Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P, který je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Rodič ZP dítěte Sleva
až 35 %
Platí pro rodiče navštěvující zdravotně postižené dítě umístěné ve školních, sociálních nebo zdravotnických zařízeních na území Slovenské republiky.
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.