Tarify a slevy

1-2 děti do 6 let

Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí.
Dítě od 6 do 15 let Sleva 50 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).
Žák do 15 let Sleva 62,5 % Sleva platí do 14 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu žákovským průkazem do 15 let pro dojíždění na požadované trase. Platí pouze pro dojíždění z místa bydliště do místa studia. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Žák do 26 let Sleva 25 % Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu žákovským průkazem do 26 let pro dojíždění na požadované trase. Platí pouze pro dojíždění z místa bydliště do místa studia. Sleva 25 % je stanovená zákonem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
ISIC Sleva 10 % Sleva 10% platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu
Rodič navštěvující dítě v ústavní péči Sleva 75 % Pro více informací anebo uplatnění slevy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.
Senior nad 60 let Sleva 25 % Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Platí pouze na vybrané spoje. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Držitelé průkazu ZTP Sleva 75 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Skupiny 3 - 6 osob Sleva 10 % Platí pouze na vybrané spoje. Sleva je počítána automaticky při nákupu jízdenky. Na jedné jízdence musí být minimálně 3 cestující, aby byla sleva nabídnuta.


Ceny mohou být odlišné při nákupu jízdenky  v rezervačním systému na internetu, na pobočkách RegioJet nebo STUDENT AGENCY a při nákupu přímo ve vlaku. Jízdenky ve vlaku se prodávají pouze v tarifu Relax (i pokud cestujete v tarifu Low cost nebo Standard) a Business vždy v nejvyšším cenovém pásmu. Doporučujeme proto kupovat jízdenky předem.

1-2 děti do 6 let Zdarma
(sleva 100 %)
Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí.
Dítě od 6 do 15 let

Sleva
50 %

Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).
Žák do 15 let Sleva
62,5 %
Sleva platí do 14 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium na území České republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem do 15 let vydaným v České republice pro dojíždění na požadované trase a platným po hraniční bod Mosty u Jablunkova. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Žák do 26 let Sleva
25 %
Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium na území České nebo Slovenské republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem do 26 let vydaným v České nebo Slovenské republice pro dojíždění na požadované trase a platným po hraniční bod Mosty u Jablunkova. Sleva 25 % je stanovená zákonem pro osoby s denním studiem na území České republiky. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Senior nad 60 let Sleva
50 %

Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Platí pouze na spojích Praha-Bratislava, a to jenom v případě, když je nástupní/výstupní stanice Kúty, Bratislava hl. st. nebo Bratislava Nové Město. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.

ISIC Sleva
10 %
Sleva 10% platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
EYCA Sleva
10 %
Sleva platí pouze pro držitele průkazu EYCA. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem EYCA. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Alive Sleva
10 %
Sleva platí pouze pro držitele průkazu Alive. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem Alive. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Dospělý    Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Rodič navštěvující dítě v ústavní péči Sleva
75 %
 Platí pro rodiče navštěvující dítě umístěné v ústavní péči na území České republiky. Pro více informací anebo uplatnění slevy kontaktujte prosím zákaznické centrum na info@regiojet.cz.
Držitelé průkazu ZTP Sleva
75 %
Sleva platí pouze pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice a pouze na část trasy na území České Republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma
(sleva 100 %)
Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P vydaného v České republice a pouze na část trasy na území České Republiky. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Skupiny 3 - 6 osob Sleva
10 %
Platí pouze na vybrané spoje. Sleva je počítána automaticky při nákupu jízdenky. Na jedné jízdence musí být minimálně 3 cestující, aby byla sleva nabídnuta.

Ceny mohou být odlišné při nákupu jízdenky  v rezervačním systému na internetu, na pobočkách RegioJet nebo STUDENT AGENCY a při nákupu přímo ve vlaku. Jízdenky ve vlaku se prodávají pouze v tarifu Relax (i pokud cestujete v tarifu Low cost nebo Standard) a Business vždy v nejvyšším cenovém pásmu. Doporučujeme proto kupovat jízdenky předem.

1-2 děti do 6 let

Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí.
Dítě od 6 do 15 let Sleva 50 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).
Žák do 26 let Sleva 40–50 % Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium na území Slovenské republiky a pro držitele držitele studentského průkazu ŽSSK. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu žákovským průkazem do 26 let vydaným v Slovenské republice pro dojíždění na požadované trase anebo studentským průkazem ŽSSK. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
ISIC Sleva 50 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Senior nad 60 let Sleva 15 % Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Senior nad 70 let Zákonná sleva Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. Cena za každých započatých 50 km je 0,15 EUR. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu a Standard a není kombinovatelná s dalšími slevami.
Držitelé průkazu ŤZP, ŤP Sleva 60 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ŤZP, ŤP vydaného v Slovenské republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Průvodce držitele průkazu ŤZP/P Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ŤZP/P vydaného v Slovenské republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Platí pouze pro tarify Low cost - bez servisu, Standard a Relax.
Skupiny 3 - 6 osob Sleva 10 % Platí pouze na vybrané spoje. Sleva je počítána automaticky při nákupu jízdenky. Na jedné jízdence musí být minimálně 3 cestující, aby byla sleva nabídnuta.


Ceny mohou být odlišné při nákupu jízdenky  v rezervačním systému na internetu, na pobočkách RegioJet nebo STUDENT AGENCY a při nákupu přímo ve vlaku. Jízdenky ve vlaku se prodávají pouze v tarifu Relax (i pokud cestujete v tarifu Standard) a Business vždy v nejvyšším cenovém pásmu. Doporučujeme proto kupovat jízdenky předem.

Informace o slevách na lince Bratislava - Komárno

Dítě do 6 let Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí do 5 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).
Dítě do 15 let Sleva 50 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).
Žák do 15 let Sleva 62,5 % Sleva platí do 14 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem do 15 let pro dojíždění na požadované trase. Platí pouze pro dojíždění z místa bydliště do místa studia.
Žák do 26 let Sleva 25 % Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně navštěvující denní studium. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem do 26 let pro dojíždění na požadované trase. Platí pouze pro dojíždění z místa bydliště do místa studia. Sleva 25 % je stanovená zákonem.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Držitelé průkazu ZTP Sleva 75 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Průvodce držitele průkazu ZTP/P Zdarma (sleva 100 %) Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P, který je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.

 

  1. Mezinárodní autobusové linky mimo linky Česká republika – Slovensko a zpět

Děti do 15 let Sleva 50 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.
Sleva NEPLATÍ pro linky do Anglie, Belgie, Lucemburska a zpět.
Děti do 15 let Sleva 10 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.
Sleva PLATÍ JEN pro linky do Anglie, Belgie, Lucemburska a zpět.
Mládežník do 26 let Sleva 10 % Sleva platí od 15 do 25 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
ISIC Sleva 15 %
Sleva 15% platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC.
EYCA Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu EYCA do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem EYCA.
Alive Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu Alive. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem Alive.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Senior nad 60 let Sleva 10 % Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti.

 

  1. Linky Česká republika – Slovensko a zpět

Děti do 15 let Sleva 15 % Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Dítě nesmí sedět na sedadle, které před sebou nemá sedadlo (např. sedadlo za řidičem a další). Děti do 9 let včetně mohou cestovat výhradně v doprovodu osoby starší 18 let. Děti od 10 do 14 let včetně mohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby pouze za plnou cenu jízdenky Flexi a s plnou mocí.
ISIC Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC.
EYCA Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu EYCA. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem EYCA.
Alive Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu Alive. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem Alive.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.

 

  1. Mezistátní autobusová přeprava

  • Slevy na mezistátních autobusových trasách nejsou poskytovány (příklad: trasa Berlín - Londýn)
  1. Vnitrostátní přeprava na území Německa

  • Slevy na vnitrostátné přepravě v rámci Německa nejsou poskytovány (příklad: trasa Berlín - Brémy)
Děti do 15 let Sleva
až 35 %
Sleva platí do 14 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce).
Student do 26 let Sleva
až 35 %
Sleva platí od 15 do 25 let včetně. Žáci se prokazují platným žákovským průkazem vydaným některým z dopravců, studenti buď platným průkazem ISIC, nebo průkazem vydaným některým z dopravců, nebo identifikačními čipovými kartami studenta dané vysoké školy, pokud je vizuálně kontrolovatelná (vyznačený měsíc a rok konce platnosti slevy).
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
ISIC Sleva 15% Sleva platí pouze pro držitele průkazu ISIC do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem ISIC.
Na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava platí do 26 let se slevou až 35%.
EYCA/Alive Sleva 15 % Sleva platí pouze pro držitele průkazu EYCA do 29 let včetně. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem EYCA.
Neplatí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Dospělý   Pro cestující od 15 let bez nároku na slevu.
Senior nad 70 let Sleva
až 35 %
Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti.
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Držitelé průkazu ŤZP, ŤP Sleva
až 35 %
Sleva platí pouze pro držitele průkazu ŤZP nebo ŤP vydaného na Slovensku. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Průvodce držitele průkazu ŤZP/P Sleva
až 35 %
Sleva platí pouze pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P, který je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.
Rodič ZP dítěte Sleva
až 35 %
Platí pro rodiče navštěvující zdravotně postižené dítě umístěné ve školních, sociálních nebo zdravotnických zařízeních na území Slovenské republiky.
Platí na lince Banská Bystrica - Nitra - Bratislava.