Slevové karty

Karta ISIC – International Student Identity Card

ISIC – International Student Identity Card

Karta ISIC je celosvětově uznávaný doklad, prokazující statut studenta střední (SŠ, OU, SOU, víceletá gymnázia), vyšší odborné nebo vysoké školy. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association Services (IAS) pod záštitou UNESCO.

Karty ISIC je možné zakoupit pouze digitálně na webu www.isic.cz. Cena karty ISIC je 350 Kč. Platnost karet ISIC je max. 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku). Upozorňujeme, že slevu z jízdného na kartu ISIC lze využít POUZE s platnou revalidační přelepkou na aktuální rok.

Na jakých linkách autobusů a vlaků RegioJet mohu cestovat se slevou na platnou kartu ISIC?

Vnitrostátní autobusové linky v ČR Cestujete se slevou 75 % do věku 25 let včetně.
Mezinárodní autobusové linky Cestujete se slevou 10 % do věku 29 let včetně. Sleva platí pouze pro jízdenky v tarifu FLEXI.
Vnitrostátní vlakové linky v ČR Cestujete se slevou 75 % do věku 25 let včetně. Cestující ve věku 26+ cestují se slevou 10 %.
Neplatí pro časové jízdenky spojů kategorie R.
Mezinárodní vlakové linky
Cestujete se slevou 75 %, a to na území ČR a do věku 25 let včetně. Mimo území ČR a pokud jste cestující ve věku 26+ cestujete se slevou 10 %.
Vnitrostátní vlakové linky v SR Cestujete se slevou 50 % do věku 25 let včetně. Cestující ve věku 26+ cestují se slevou 10 %.
Více informací najdete v Tarifech a slevách.

 

Podmínky vydání
Akceptováno je pouze prezenční studium (kombinované a distanční studium není akceptováno). Na průkaz ISIC má student nárok od nástupu do sekundárního stupně vzdělávání, tzn. od nástupu na střední školu, či učiliště. Výjimku tvoří studenti víceletých gymnázií, kteří mohou ISIC získat již od 12 let. Studenti základních škol nemají na kartu ISIC nárok.

Nejste si jistí, jestli je vaše škola akreditovaná a vy tak máte možnost požádat si o průkaz ISIC? Zde je přehled škol, jejichž studenti nárok při splnění dalších podmínek nárok na průkaz mají:

Veškeré informace o kartách ISIC naleznete na www.isic.cz.

Karta ALIVE - karta plná výhod

Karta ALIVE - karta plná výhod

Karta ALIVE je identifikační průkaz, na který je navázán program poskytovaných výhod. Ty ocení zejména studenti kombinované či jiné neprezenční formy studia, kteří do této doby neměli nárok na průkazy ISIC či IYTC a jejich stávající školní průkazy jim kromě možnosti využití v uzavřeném prostředí školy neposkytovaly další na kartu navázané služby, zejména pak atraktivní slevový program. Kromě studentů je karta ALIVE určena členům sportovních svazů a asociací, kde po vzoru škol funguje jako jedinečná přidaná hodnota ke stávajícím členským průkazům, které do této chvíle neměly velké využití. Karta ALIVE přináší svým držitelům rozsáhlou síť výhod po celé České republice včetně pojištění, sportovního vybavení, restauračních zařízení, kaváren, vstupů na kulturní akce, permanentek v lyžařských areálech a mnoho dalších. Každá karta má platnost 12 měsíců nebo akademický rok, podle typu organizace, která ji vydává. Na kartě je vizuálně uvedena platnost a také její unikátní číslo, které vám umožňuje kartu ALIVE uplatnit i online u vybraných obchodníků.

Na jakých linkách autobusů a vlaků RegioJet mohu cestovat se slevou na platnou kartu ALIVE?

Podmínky vydání:

Veškeré informace o kartách ALIVE naleznete na www.alive.cz

Karta EYCA (dříve EURO<26) - nemusíš být student, abys měl slevu!

EYCA

Karta EYCA - Evropská karta mládeže postupně nahrazuje starší kartu mládeže EURO<26. Hlavní změnu představuje rozšíření věkové hranice pro získání karty v ČR na 5–30 let a celková změna designu. V České republice mohou momentálně využívat stejné slevy jak držitelé karet EYCA, tak EURO<26. Díky těmto kartám na svých cestách ušetříte. Získáte 60 000 slev ve 36 zemích Evropy (v ČR na více než 1 000 místech) na kulturní a sportovní akce, vzdělání, ubytování, dopravu, stravování, služby a samozřejmě s nimi i levněji nakoupíte. Cena karty EYCA je 100 Kč pro držitele od 15 do 30 let a 50 Kč pro držitele od 5 do 14 let.

Karta EYCA je nabízena ve dvou variantách:

Evropská karta mládeže – klasik Evropská karta mládeže – student
Klasická karta EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé, ať už studující či nikoli. V ČR může kartu získat každý od 5 do 30 let, a to s platností na 1 rok od vystavení. Studentská karta EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro studenty. V ČR může kartu získat každý ve věku od 15 do 30 let, kdo se prokáže platným potvrzením o studiu, a to s platností na 1 rok od vystavení.
Evropská karta mládeže Evropská karta mládeže – Student

 

Na jakých linkách autobusů a vlaků RegioJet mohu cestovat se slevou na platnou kartu EYCA?

Podmínky vydání:

Další výhody pro držitele Evropských karet mládeže EYCA:

Veškeré informace o kartách EYCA naleznete na: www.eyca.cz nebo www.eyca.org