Přeprava zavazadel a zvířat

Přeprava ve vlaku

 • Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která lze vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti rychle a bez obtíží naložit, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy.
 • Zavazadlo, které nelze umístit pod a nad místo cestujícího, vám pomůžeme uložit ve voze tak, aby nepřekáželo ostatním cestujícím.
 • Jako zavazadlo nelze přepravovat nebezpečné věci.
 
 

 

Přeprava kočárků

RegioJet umožňuje i přepravu dětských kočárků, nicméně rádi bychom vás upozornili na to, že tato přeprava má svá omezení, a to přes veškerou snahu a součinnost, kterou během přepravy náš palubní personál poskytne.

 • Kočárky, pokud je nelze složit, mohou být přepraveny na začátku nebo na konci soupravy.
 • Zákazníkům proto doporučujeme, aby si rezervovali sedadlo v těchto částech soupravy.
 • Personál učiní maximum, aby vyšel vstříc a poskytl potřebnou asistenci. Nicméně kočárek může být během přepravy mimo dohled cestujících.
 • V soupravě nejsou zvláštní vozy pro přepravu kočárku. V případě nutnosti může palubní personál přepravu kočárku z prostorových a bezpečnostních důvodů odmítnout.
 • Přeprava kočárků je bezplatná.

Přeprava zvířat

 • Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem po celou dobu jízdy. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem.
 • Ve spacích vozech nelze přepravovat zvířata.
 • Ve vlaku lze přepravovat vodící a asistenční psy (náležitě označené a s průkazem), doprovázející osobu s průkazem ZTP, ZTP/P či cvičitele.

Přeprava jízdních kol a koloběžek

V IC vlacích RegioJet není obecně možné převážet kola nebo koloběžky. Přepravit lze jenom malé koloběžky, v případě, že je možné je uskladnit v uložném prostoru nad hlavami nebo pod sedadlem. Je však možné je přepravit ve voze třídy Low cost – bez servisu, kde je vyhrazené místo pro 3 kola. Toto bude umožněno v dohledné době rezervovat prostřednictvím doplňkových služeb přímo v rezervačním systému. Místo je označené ikonou.

Děkujeme za pochopení.

Přeprava zavazadel

Poplatky za přepravu na autobusových linkách RegioJet (platnost od 1. 11. 2017)
DESTINACE Příruční zavazadlo
Cestovní zavazadlo
Zavazadla o rozměrech max. 15×25×35 cm Zavazadla v zavazadlovém prostoru nepřesahující rozměry 30×60×80 cm a váhu 30 kg

Poplatek za nadrozměrné zavazadlo/nadpočetné zavazadlo/přepravu kola/lyží/snowboardů

PŘI PLATBĚ PŘEDEM *)
(platba online, platba na prodejním místě)

Poplatek za nadrozměrné zavazadlo/nadpočetné zavazadlo/přepravu kola/lyží/snowboardů

PŘI PLATBĚ PŘÍMO U AUTOBUSU **)

Vnitrostátní trasy
Česká republika 2 ks ZDARMA 2 ks ZDARMA CZK 20 / 1 EUR CZK 20 / 1 EUR
Slovenská republika
Německo 2 ks ZDARMA 2 ks ZDARMA ZDARMA
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
ZDARMA
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
Mezinárodní trasy z/do České republiky do/z
Slovenská republika 1 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA 50 CZK / 2 EUR /
600 HUF / 10 PLN
100 CZK / 4 EUR /
1200 HUF / 20 PLN
Maďarsko
(mimo Szeged)
Polsko
Rakousko
Anglie 1 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA 250 CZK / 8 EUR /
2700 HUF / 6 GBP /
80 SEK / 70 DKK /
80 NOK / 70 HRK
300 CZK / 10 EUR /
3000 HUF / 7 GBP /
90 SEK / 80 DKK /
90 NOK / 80 HRK
Belgie
Chorvatsko
Lucembursko
Maďarsko
(pouze Szeged)
Rumunsko
Švédsko
Dánsko
Norsko
Itálie
Německo 1 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA 150 CZK / 6 EUR /
2000 HUF / 8 CHF
200 CZK / 8 EUR /
2400 HUF / 10 CHF
Holandsko
Švýcarsko
Francie
Mezinárodní trasy ze/do Slovenské republiky do/z
Rakousko 2 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA 1 EUR 1 EUR
Mezinárodní přeprava
Belgie–Lucembursko–Anglie 1 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA ZDARMA
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
ZDARMA
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
Německo–Dánsko–Švédsko–Norsko
Německo–Francie
Německo–Holandsko
Německo–Švýcarsko
Rakousko–Itálie
Maďarsko–Rumunsko

*) Využijte možnost v rezervačním systému pro mezinárodní linky a zajistěte si místo předem pro své nadpočetné či nadrozměrné zavazadlo, kolo, lyže, snowboard – a za výhodnější ceny! Stačí si v detailu vaší rezervace kliknout na banner Doplňkové služby, kde jednoduše provedete rezervaci a následně platbu předem. Rezervace a úhrada poplatku online je výhodnější až o 50 Kč/2 EUR. Možnost rezervace zavazadla předem je kapacitně omezena. Složený dětský kočárek pro dítě a invalidní vozíky pro cestující na invalidním vozíku jsou přepravovány zdarma.

**) Má-li cestující více než 2 zavazadla v zavazadlovém prostoru, budou další zavazadla přepravena jen v případě volné kapacity (max. počet zavazadel přepravovaných pro jednoho cestujícího je 5 ks, při větším počtu zavazadel dopravce garantuje přepravu zavazadel pouze na té části spoje, na které byla přijata). Pokud zavazadlo přesahuje rozměry 30×60×80 cm nebo váhu 30 kg, je účtován 1 poplatek za překročení těchto rozměrů/váhy. V případě, že toto zavazadlo je i nadpočetné, hradí se poplatek 2× – za nadpočetnost a za překročení rozměrů/váhy. Za jedno zavazadlo lze účtovat max. 2 poplatky. Složený dětský kočárek pro dítě a invalidní vozíky pro cestující na invalidním vozíku jsou přepravovány zdarma.

Jízdní kola, lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny. V autobuse nelze přepravovat zavazadla přesahující rozměry 150×150×150 cm a váhu 50 kg.


Poplatky za přepravu zavazadel na vnitrostátních a mezinárodních autobusových linkách (platnost do 31. 10. 2017)
  Příruční zavazadlo Cestovní zavazadlo
DESTINACE Cestující má právo na přepravu 1 příručního zavazadla o rozměrech max. 15×25×35 cm Zavazadlo v zavazadlovém prostoru do 30 kg a rozměry max 30×60×80 cm *) Poplatek za nadměrné/nadpočetné zavazadlo / přepravu kola/lyží/snowboardů/kočárků PŘI PLATBĚ PŘÍMO U AUTOBUSU **) Poplatek za nadměrné/nadpočetné zavazadlo / přepravu kola/lyží/snowboardů/kočárků PŘI PLATBĚ PŘÍMO PŘEDEM (platba on-line, platba na prodejním místě)
Vnitrostátní trasy
Česká republika 2 ks zdarma 2 ks zdarma 20 CZK / 1 EUR 20 CZK / 1 EUR
Slovenská republika 2 ks zdarma 2 ks zdarma 20 CZK / 1 EUR 20 CZK / 1 EUR
Německo 2 ks zdarma 2 ks zdarma zdarma
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
zdarma
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
Mezinárodní trasy z/do České republiky
Slovensko 2 ks zdarma 10 CZK / 0,5 EUR 10 CZK / 0,5 EUR 10 CZK / 0,5 EUR
Anglie, Chorvatsko 1 ks zdarma 1 ks zdarma 300 CZK / 10 EUR / 3000 HUF / 7 GBP 250 CZK / 8 EUR / 2700 HUF / 6 GBP
Belgie
Lucemburk
Švédsko 1 ks zdarma 1 ks zdarma 300 CZK / 10 EUR / 3000 HUF / 90 SEC / 80 DKK / 100 NOK 250 CZK / 8 EUR / 2700 HUF / 80 SEK / 70 DKK / 80 NOK
Dánsko
Norsko
Itálie
Německo 1 ks zdarma 1 ks zdarma 200 CZK / 8 EUR / 2400 HUF / 10 CHF 150 CZK / 6 EUR / 2000 HUF / 8 CHF
Holandsko
Švýcarsko
Francie
Maďarsko 2 ks zdarma 10 CZK / 0,5 EUR / 200 HUF 10 CZK / 0,5 EUR / 200 HUF 10 CZK / 0,5 EUR / 200 HUF
Rakousko 1 ks zdarma 1 ks zdarma 100 CZK / 4 EUR / 1200 HUF 50 CZK / 2 EUR / 500 HUF
Polsko 2 ks zdarma 10 CZK / 0,5 EUR / 5 PLN 10 CZK / 0,5 EUR / 5 PLN / 200 HUF 10 CZK / 0,5 EUR / 5 PLN
Mezinárodní trasy z/do Slovenské republiky
Rakousko 2 ks zdarma 2 ks zdarma 1 EUR 1 EUR
Mezistátní přeprava
Belgie-Lucembursko-Anglie 1 ks zdarma 1 ks zdarma zdarma
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
zdarma
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
Německo-Dánsko-Švédsko-Norsko
Německo-Francie
Německo-Holandsko
Německo-Švýcarsko
Rakousko-Itálie
Švédsko-Norsko

*) Má-li cestující více než 2 zavazadla v zavazadlovém prostoru, budou další zavazadla přepravena jen v případě volné kapacity (max. počet zavazadel přepravovaných pro jednoho cestujícího je 5 ks, při větším počtu zavazadel dopravce garantuje přepravu zavazadel pouze na té části spoje, na které byla přijata). Pokud zavazadlo přesahuje rozměry
30x60x80 cm nebo váhu 30 kg, je účtován 1 poplatek za překročení těchto rozměrů/váhy. V případě, že toto zavazadlo je i nadpočetné, hradí se poplatek 2x – za nadpočetnost a za překročení rozměrů/váhy. Za jedno zavazadlo lze účtovat max. 2 poplatky.
Jízdní kola, lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny. V autobuse nelze přepravovat zavazadla přesahující rozměry 150 x 150 x 150 cm a váhu 50 kg.

**) Využijte možnost v rezervačním systému pro mezinárodní linky a zajistěte si místo předem pro své nadpočetné či nadrozměrné zavazadlo, kolo, lyže, snowboard či kočárek - a za výhodnější ceny! Stačí si v detailu vaší rezervace kliknout na banner Doplňkové služby, kde již jednoduše provedete rezervaci a následně platbu předem. Rezervace a úhrada poplatku online je výhodnější až o 50 Kč/2 EUR.

Přeprava lyží, snowboardů a dětských kočárků

Lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny. V autobuse nelze přepravovat zavazadla přesahující rozměry 150x150x150 cm a váhu 50 kg.

Přeprava jízdního kola

 • na přepravu jízdního kola je důležité upozornit již při rezervaci, či před cestou zavolat na infolinku (+420 841 101 101), aby byla o tomto faktu posádka předem informována
 • z kapacitních důvodů je zpravidla možné přepravit cca. 2 kola / autobus (záleží na konkrétní obsazenosti spoje), ale není možné tuto přepravu 100% garantovat
 • kolo musí být složené a zabalené do (nejlépe textilního) obalu s max. rozměry: délka – 140 cm, hloubka – 35 cm a výška – 80 cm, aby nedošlo k poškození ostatních zavazadel.
 • kolo se pak přepravuje jako zavazadlo za příslušných cenových podmínek daných pro konkrétní linku

Jak složit kolo:

 • odmontujeme přední kolo
 • otočíme řidítka
 • upevníme páskem
 • sedačku sundáme a upevníme

kolo-01kolo-02kolo-03kolo-04kolo-05

Přeprava zvířat

 • Na vnitrostátních autobusových linkách v Česku i na Slovensku lze zvířata přepravovat pouze bezpečně umístěna v přepravních skříňkách, klecích či taškách s nepropustným dnem, které jsou k přepravě zvířat určeny. Takto přepravovaná zvířata jsou přepravována zdarma a cestují na klíně či pod nohama majitele a musí zůstat během celé jízdy v přepravních skříňkách, klecích či taškách.
 • Na mezinárodních autobusových linkách je přeprava zvířat zakázána. Výjimkou je přeprava vodícího a asistenčního psa.
 • V autobusech lze přepravovat vodící a asistenční psy (náležitě označené a s průkazem), doprovázející osobu s průkazem ZTP/P či cvičitele. Cestující je povinen zajistit, že zvíře neznečistí nebo nepoškodí vozidlo či neohrozí ostatní cestující.
 • Podrobnosti pro přepravu zvířat najdete v aktuálních Smluvních přepravních podmínkách.