Přeprava zavazadel a zvířat

Přeprava ve vlaku

 • Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která lze vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti rychle a bez obtíží naložit, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy.
 • Zavazadlo, které nelze umístit pod a nad místo cestujícího, vám pomůžeme uložit ve voze tak, aby nepřekáželo ostatním cestujícím.
 • Jako zavazadlo nelze přepravovat nebezpečné věci.
 
 

 

Přeprava kočárků

RegioJet umožňuje i přepravu dětských kočárků, nicméně rádi bychom vás upozornili na to, že tato přeprava má svá omezení, a to přes veškerou snahu a součinnost, kterou během přepravy náš palubní personál poskytne.

 • Kočárky, pokud je nelze složit, mohou být přepraveny na začátku nebo na konci soupravy.
 • Zákazníkům proto doporučujeme, aby si rezervovali sedadlo v těchto částech soupravy.
 • Personál učiní maximum, aby vyšel vstříc a poskytl potřebnou asistenci. Nicméně kočárek může být během přepravy mimo dohled cestujících.
 • V soupravě nejsou zvláštní vozy pro přepravu kočárku. V případě nutnosti může palubní personál přepravu kočárku z prostorových a bezpečnostních důvodů odmítnout.
 • Přeprava kočárků je bezplatná.

Přeprava zvířat

 • Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem po celou dobu jízdy. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem.
 • Ve vlaku lze přepravovat vodící a asistenční psy (náležitě označené a s průkazem), doprovázející osobu s průkazem ZTP, ZTP/P či cvičitele.

Přeprava jízdních kol a koloběžek

Vlaky IC RegioJet zatím nemají speciální vozy určené pro přepravu jízdních kol nebo koloběžek. Jízdní kola z tohoto důvodu nepřepravujeme. Je možné přepravit pouze malé koloběžky, pokud je možné je uložit do úložného prostoru nad hlavami nebo pod sedadla. Děkujeme za pochopení.

Přeprava zavazadel

Poplatky za přepravu zavazadel na vnitrostátních a mezinárodních autobusových linkách
  Příruční zavazadlo Cestovní zavazadlo
DESTINACE Cestující má právo na přepravu 1 příručního zavazadla o rozměrech max. 15×25×35 cm Zavazadlo v zavazadlovém prostoru do 30 kg a rozměry max 30×60×80 cm *) Poplatek za nadměrné/nadpočetné zavazadlo / přepravu kola/lyží/snowboardů/kočárků PŘI PLATBĚ PŘÍMO U AUTOBUSU **) Poplatek za nadměrné/nadpočetné zavazadlo / přepravu kola/lyží/snowboardů/kočárků PŘI PLATBĚ PŘÍMO PŘEDEM (platba on-line, platba na prodejním místě)
Vnitrostátní trasy
Česká republika 2 ks zdarma 2 ks zdarma 20 CZK / 1 EUR 20 CZK / 1 EUR
Slovenská republika 2 ks zdarma 2 ks zdarma 20 CZK / 1 EUR 20 CZK / 1 EUR
Německo 2 ks zdarma 2 ks zdarma zdarma
(pouze v případě vonlé kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
zdarma
(pouze v případě vonlé kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
Mezinárodní trasy z/do České republiky
Slovensko 2 ks zdarma 10 CZK / 0,5 EUR 10 CZK / 0,5 EUR 10 CZK / 0,5 EUR
Anglie 1 ks zdarma 1 ks zdarma 300 CZK / 10 EUR / 3000 HUF / 7 GBP 250 CZK / 8 EUR / 2700 HUF / 6 GBP
Belgie
Lucemburk
Švédsko 1 ks zdarma 1 ks zdarma 300 CZK / 10 EUR / 3000 HUF / 90 SEC / 80 DKK / 100 NOK 250 CZK / 8 EUR / 2700 HUF / 80 SEK / 70 DKK / 80 NOK
Dánsko
Norsko
Itálie
Německo 1 ks zdarma 1 ks zdarma 200 CZK / 8 EUR / 2400 HUF / 10 CHF 150 CZK / 6 EUR / 2000 HUF / 8 CHF
Holandsko
Švýcarsko
Francie
Maďarsko 2 ks zdarma 10 CZK / 0,5 EUR / 200 HUF 10 CZK / 0,5 EUR / 200 HUF 10 CZK / 0,5 EUR / 200 HUF
Rakousko 1 ks zdarma 1 ks zdarma 100 CZK / 4 EUR / 1200 HUF 50 CZK / 2 EUR / 500 HUF
Polsko 2 ks zdarma 10 CZK / 0,5 EUR / 5 PLN 10 CZK / 0,5 EUR / 5 PLN / 200 HUF 10 CZK / 0,5 EUR / 5 PLN
Mezinárodní trasy z/do Slovenské republiky
Rakousko 2 ks zdarma 2 ks zdarma 1 EUR 1 EUR
Mezistátní přeprava
Belgie-Lucembursko-Anglie 1 ks zdarma 1 ks zdarma zdarma
(pouze v případě vonlé kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
zdarma
(pouze v případě vonlé kapacity zavazadlového prostoru autobusu)
Německo-Dánsko-Švédsko-Norsko
Německo-Francie
Německo-Holandsko
Německo-Švýcarsko
Rakousko-Itálie
Švédsko-Norsko

*) Má-li cestující více než 2 zavazadla v zavazadlovém prostoru, budou další zavazadla přepravena jen v případě volné kapacity (max. počet zavazadel přepravovaných pro jednoho cestujícího je 5 ks, při větším počtu zavazadel dopravce garantuje přepravu zavazadel pouze na té části spoje, na které byla přijata). Pokud zavazadlo přesahuje rozměry
30x60x80 cm nebo váhu 30 kg, je účtován 1 poplatek za překročení těchto rozměrů/váhy. V případě, že toto zavazadlo je i nadpočetné, hradí se poplatek 2x – za nadpočetnost a za překročení rozměrů/váhy. Za jedno zavazadlo lze účtovat max. 2 poplatky.
Jízdní kola, lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny. V autobuse nelze přepravovat zavazadla přesahující rozměry 150 x 150 x 150 cm a váhu 50 kg.

**) Využijte možnost v rezervačním systému pro mezinárodní linky a zajistěte si místo předem pro své nadpočetné či nadrozměrné zavazadlo, kolo, lyže, snowboard či kočárek - a za výhodnější ceny! Stačí si v detailu vaší rezervace kliknout na banner Doplňkové služby, kde již jednoduše provedete rezervaci a následně platbu předem. Rezervace a úhrada poplatku online je výhodnější až o 50 Kč/2 EUR.

Přeprava lyží, snowboardů a dětských kočárků

Lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny. V autobuse nelze přepravovat zavazadla přesahující rozměry 150x150x150 cm a váhu 50 kg.

Přeprava jízdního kola

 • na přepravu jízdního kola je důležité upozornit již při rezervaci, či před cestou zavolat na infolinku (+420 841 101 101), aby byla o tomto faktu posádka předem informována
 • z kapacitních důvodů je zpravidla možné přepravit cca. 2 kola / autobus (záleží na konkrétní obsazenosti spoje), ale není možné tuto přepravu 100% garantovat
 • kolo musí být složené a zabalené do (nejlépe textilního) obalu s max. rozměry: délka – 140 cm, hloubka – 35 cm a výška – 80 cm, aby nedošlo k poškození ostatních zavazadel.
 • kolo se pak přepravuje jako zavazadlo za příslušných cenových podmínek daných pro konkrétní linku

Jak složit kolo:

 • odmontujeme přední kolo
 • otočíme řidítka
 • upevníme páskem
 • sedačku sundáme a upevníme

kolo-01kolo-02kolo-03kolo-04kolo-05

Přeprava zvířat

 • Na vnitrostátních autobusových linkách v Česku i na Slovensku lze zvířata přepravovat pouze bezpečně umístěna v přepravních skříňkách, klecích či taškách s nepropustným dnem, které jsou k přepravě zvířat určeny. Takto přepravovaná zvířata jsou přepravována zdarma a cestují na klíně či pod nohama majitele a musí zůstat během celé jízdy v přepravních skříňkách, klecích či taškách.
 • Na mezinárodních autobusových linkách je přeprava zvířat zakázána. Výjimkou je přeprava vodícího a asistenčního psa.
 • V autobusech lze přepravovat vodící a asistenční psy (náležitě označené a s průkazem), doprovázející osobu s průkazem ZTP/P či cvičitele. Cestující je povinen zajistit, že zvíře neznečistí nebo nepoškodí vozidlo či neohrozí ostatní cestující.
 • Podrobnosti pro přepravu zvířat najdete v aktuálních Smluvních přepravních podmínkách.