Autobusová linka Praha – Přeštice – Švihov – Klatovy

Platnost ceníku od 5. 2. 2018

Kupte si jízdenku v limitované akční nabídce Česko jen za 50 Kč!

 Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
 KJ – Kreditová jízdenka  OJ – Otevřená jízdenka  PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF
Dospělý
PřešticeŠvihovKlatovy
KJ PJ/OJ KJPJ/OJKJPJ/OJ
Praha Zličín 110 Kč 120 Kč 120 Kč 130 Kč 130 Kč 140 Kč
Přeštice 25 Kč 25 Kč 35 Kč 35 Kč
Švihov 25 Kč 25 Kč
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.

 

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Žákovský průkaz do 26 let *) sleva 25 %
TARIF Žákovský průkaz do 15 let *) sleva 62,5 %
TARIF Dítě od 6 do 15 let sleva 50 %
TARIF ZTP (ZTP/P) sleva 75 %
TARIF Ze zákona volné jízdné (dítě do 6 let, průvodce držitele průkazu ZTP/P) **) sleva 100 %
*)  O prázdninách (červenec, srpen) nemají studenti dle vyhlášky ministerstva dopravy nárok na žákovské slevy, protože necestují z místa bydliště do místa školy.
**)  Dítě do 6 let musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.