Autobusová linka Praha – Louny – Most – Chomutov – Jirkov

Platnost ceníku od 4. 5. 2020

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJKreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý Louny Most Chomutov Jirkov
KJ PJ/OJ KJ PJ/OJ KJ PJ/OJ KJ PJ/OJ
Praha Florenc 85 Kč 85 Kč 115 Kč 125 Kč 125 Kč 135 Kč 125 Kč 135 Kč
Praha Hradčanská 85 Kč 85 Kč 115 Kč 125 Kč 125 Kč 135 Kč 125 Kč 135 Kč
Louny 40 Kč 40 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč
Most 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč
Chomutov 20 Kč 20 Kč
  • Z důvodu zavedení více úrovní cen již není pro tuto linku možná přerezervace jízdenek zakoupených online. Jízdenku je nutné stornovat a znovu zarezervovat.
  • Cena jízdenky v autobuse.
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.
  • Aktuální cenu jízdného u vámi vybraného spoje získáte v našem rezervačním systému www.regiojet.cz.

 

Platnost od 1. 9. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Dítě do 6 let *) sleva 100 %
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let
sleva 75 %
TARIF Student do 26 let
sleva 75 %
TARIF Senior nad 65 let sleva 75 %
TARIF Držitelé průkazu ZTP
sleva 75 %
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P sleva 100 %
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči sleva 75 %
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*)  Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.