Autobusová linka Praha – Mladá Boleslav – Jičín – Nová Paka – Jilemnice – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn

Platnost ceníku od 21. 5. 2018

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
Mimošpičkové jízdné
TARIF
Dospělý
Mladá BoleslavJičínNová PakaJilemniceVrchlabíVrchlabí,
Herlíkovice
Špindlerův
Mlýn, Labská
Špindlerův
Mlýn aut. st.
KJOJPJKJOJPJKJOJPJKJOJPJKJOJPJKJOJPJKJOJPJKJOJPJ
Praha  70 Kč  75 Kč 80 Kč  120 Kč 130 Kč 140 Kč  145 Kč 160 Kč 170 Kč 165 Kč 180 Kč 190 Kč 165 Kč 180 Kč 190 Kč 175 Kč 190 Kč 200 Kč 185 Kč 199 Kč 220 Kč 185 Kč 199 Kč 220 Kč
Mladá Boleslav 55 Kč 60 Kč 60 Kč 80 Kč 95 Kč 95 Kč 105 Kč 110 Kč 110 Kč 110 Kč 125 Kč 125 Kč 110 Kč 125 Kč 125 Kč 125 Kč 135 Kč 135 Kč 130 Kč 140 Kč 140 Kč
Jičín 35 Kč 35 Kč 35 Kč 55 Kč 55 Kč 55 Kč 60 Kč 60 Kč 60 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 90 Kč 90 Kč 90 Kč
Nová Paka 40 Kč 40 Kč 40 Kč 45 Kč 45 Kč 45 Kč 55 Kč 55 Kč 55 Kč 65 Kč 65 Kč 65 Kč 65 Kč 65 Kč 65 Kč
Jilemnice 25 Kč 25 Kč 25 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 45 Kč 45 Kč 45 Kč
Vrchlabí  15 Kč 15 Kč 15 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč
Vrchlabí,
Herlíkovice
25 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč
Špindlerův
Mlýn, Labská
15 Kč 15 Kč 15 Kč
Špičkové jízdné
TARIF
Dospělý
Mladá BoleslavJičínNová PakaJilemniceVrchlabíVrchlabí,
Herlíkovice
Špindlerův
Mlýn, Labská
Špindlerův
Mlýn aut. st.
KJPJ/OJKJPJ/OJKJPJ/OJKJPJ/OJKJPJ/OJKJPJ/OJKJPJ/OJKJPJ/OJ
Praha 75 Kč 80 Kč  130 Kč 140 Kč 155 Kč 170 Kč 175 Kč 190 Kč 175 Kč 190 Kč 180 Kč 200 Kč 199 Kč 220 Kč 199 Kč 220 Kč
Mladá Boleslav –  55 Kč 60 Kč 80 Kč 95 Kč 105 Kč 110 Kč 110 Kč 125 Kč 110 Kč 125 Kč 125 Kč 135 Kč 130 Kč 140 Kč
Jičín 35 Kč 35 Kč 55 Kč 55 Kč 60 Kč 60 Kč 70 Kč 70 Kč 80 Kč 80 Kč 90 Kč 90 Kč
Nová Paka 40 Kč 40 Kč 45 Kč 45 Kč 55 Kč 55 Kč 65 Kč 65 Kč 65 Kč 65 Kč
Jilemnice 25 Kč 25 Kč 30 Kč 30 Kč 40 Kč 40 Kč 45 Kč 45 Kč
Vrchlabí 15 Kč 15 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč 35 Kč
Vrchlabí,
Herlíkovice
25 Kč 25 Kč 25 Kč 25 Kč
Špindlerův
Mlýn, Labská
15 Kč 15 Kč
  • Mimošpičkové jízdné – nejnižší možné jízdné pro málo vytížené spoje. Mimošpičkové jízdné je platné POUZE v předprodeji. Při nákupu nebo výměně jízdenky v autobuse klient hradí špičkové pevné jízdné.
  • Špičkové jízdné – nejvyšší možné jízdné pro velmi vytížené spoje
  • Z důvodu zavedení více úrovní cen již není pro tuto linku možná přerezervace jízdenek zakoupených online. Jízdenku je nutné stornovat a znovu zarezervovat. RegioJet si vyhrazuje právo na změnu rozložení spojů, které jsou označovány jako mimošpičkové/špičkové.
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.


Platnost do 31. 8. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Žákovský průkaz do 26 let *) sleva 25 %
TARIF Žákovský průkaz do 15 let *) sleva 62,5 %
TARIF Dítě od 6 do 15 let sleva 50 %
TARIF ZTP (ZTP/P) sleva 75 %
TARIF Ze zákona volné jízdné (dítě do 6 let, průvodce držitele průkazu ZTP/P) **) sleva 100 %
*)  O prázdninách (červenec, srpen) nemají studenti dle vyhlášky ministerstva dopravy nárok na žákovské slevy, protože necestují z místa bydliště do místa školy.
**)  Dítě do 6 let musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.


Platnost od 1. 9. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Dítě do 6 let *) sleva 100 %
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let
sleva 75 %
TARIF Student do 26 let
sleva 75 %
TARIF Senior nad 65 let sleva 75 %
TARIF Držitelé průkazu ZTP
sleva 75 %
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P sleva 100 %
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči sleva 75 %
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*)  Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.