Autobusová linka Praha – Liberec

Platnost ceníku od 4. 5. 2020

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJKreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý Liberec
KJ OJ PJ
Praha od 79 Kč od 89 Kč 100 Kč
  • Cena jízdenky v autobuse.
  • Aktuální cenu jízdného u vámi vybraného spoje získáte v našem rezervačním systému www.regiojet.cz.
  • Využijte výhodné jízdenky v akci RODINNÁ JÍZDENKA
  • Z důvodu zavedení více úrovní cen již není pro tuto linku možná přerezervace jízdenek zakoupených online. Jízdenku je nutné stornovat a znovu zarezervovat.
  • Prodej jízdenek na odjíždějící spoj bude v liberecké pobočce ukončen vždy 20 minut před odjezdem autobusu z Liberce.
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.

Platnost od 1. 9. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Dítě do 6 let *) sleva 100 %
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let
sleva 75 %
TARIF Student do 26 let
sleva 75 %
TARIF Senior nad 65 let sleva 75 %
TARIF Držitelé průkazu ZTP
sleva 75 %
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P sleva 100 %
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči sleva 75 %
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*)  Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.