Autobusová linka Praha – Lubenec – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb

Platnost ceníku od 4. 5. 2020

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJKreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý Lubenec Karlovy Vary Sokolov Cheb
KJ OJ PJ KJ OJ PJ KJ OJ PJ KJ OJ PJ
Praha 119 Kč 125 Kč 125 Kč od 149 Kč od 159 Kč 170 Kč 170 Kč 190 Kč 190 Kč od 195 Kč 220 Kč 220 Kč
Lubenec - 56 Kč 56 Kč 56 Kč 75 Kč 75 Kč 75 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč
Karlovy Vary - - 39 Kč 39 Kč 39 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč
Sokolov - - - 40 Kč 40 Kč 40 Kč
Praha, ÚAN Florenc – Praha, Letiště Václava Havla či zpět 65 Kč
Praha, Hradčanská – Praha, Letiště Václava Havla či zpět 65 Kč
  • Cena jízdenky v autobuse je stejná jako u jízdenky na pevné datum.
  • Aktuální cenu jízdného u vámi vybraného spoje získáte v našem rezervačním systému www.regiojet.cz.
  • Z důvodu zavedení více úrovní cen již není pro tuto linku možná přerezervace jízdenek zakoupených online. Jízdenku je nutné stornovat a znovu zarezervovat.
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.Platnost od 1. 9. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Dítě do 6 let *) sleva 100 %
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let
sleva 75 %
TARIF Student do 26 let
sleva 75 %
TARIF Senior nad 65 let sleva 75 %
TARIF Držitelé průkazu ZTP
sleva 75 %
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P sleva 100 %
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči sleva 75 %
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*)  Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.