Autobusová linka Praha – Jihlava – Znojmo

Platnost ceníku od 4. 5. 2020

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJKreditová jízdenka OJ Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý Jihlava Želetava Moravské Budějovice Pavlice Vranovská Ves Znojmo
KJ OJ PJ KJ PJ/OJ KJ PJ/OJ KJ PJ/OJ KJ PJ/OJ KJ PJ/OJ
Praha od 149 Kč od 160 Kč 175 Kč 175 Kč 185 Kč 185 Kč 195 Kč od 195 Kč 205 Kč 205 Kč 215 Kč od 210 Kč od 220 Kč
Jihlava 45 Kč 45 Kč 60 Kč 60 Kč 70 Kč 70 Kč 75 Kč 75 Kč 85 Kč 85 Kč
Želetava –  –  –  –  30 Kč 30 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 60 Kč 60 Kč
Moravské Budějovice 25 Kč 25 Kč 30 Kč 30 Kč  45 Kč 45 Kč
Pavlice 14 Kč 14 Kč  30 Kč 30 Kč
Vranovská Ves  25 Kč 25 Kč
  • Z důvodu zavedení více úrovní cen již není pro tuto linku možná přerezervace jízdenek zakoupených online. Jízdenku je nutné stornovat a znovu zarezervovat.
  • Cena jízdenky v autobuse.
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.
  • Aktuální cenu jízdného u vámi vybraného spoje získáte v našem rezervačním systému www.regiojet.cz.

 

Platnost od 1. 9. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Dítě do 6 let *) sleva 100 %
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let
sleva 75 %
TARIF Student do 26 let
sleva 75 %
TARIF Senior nad 65 let sleva 75 %
TARIF Držitelé průkazu ZTP
sleva 75 %
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P sleva 100 %
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči sleva 75 %
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*)  Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.