Autobusová linka Praha – České Budějovice – Český Krumlov

Platnost ceníku od 4. 5. 2020

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJKreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý Písek České
Budějovice
Český
Krumlov
KJ OJ PJ KJ OJ PJ KJ OJ PJ
Praha od 130 Kč od 140 Kč od 150 Kč od 139 Kč od 149 Kč 165 Kč od 159 Kč od 169 Kč 195 Kč
Písek 70 Kč 70 Kč 70 Kč 110 Kč 110 Kč 110 Kč
České
Budějovice
32 Kč 32 Kč 32 Kč
Český
Krumlov
  • Z důvodu zavedení více úrovní cen již není pro tuto linku možná přerezervace jízdenek zakoupených online. Jízdenku je nutné stornovat a znovu zarezervovat.
  • Cena jízdenky v autobuse.
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.
  • Aktuální cenu jízdného u vámi vybraného spoje získáte v našem rezervačním systému www.regiojet.cz.

 

Platnost od 1. 9. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Dítě do 6 let *) sleva 100 %
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let
sleva 75 %
TARIF Student do 26 let
sleva 75 %
TARIF Senior nad 65 let sleva 75 %
TARIF Držitelé průkazu ZTP
sleva 75 %
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P sleva 100 %
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči sleva 75 %
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*)  Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.