Autobusová linka Brno – Zlín

Platnost ceníku od 17. 5. 2018

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJKreditová jízdenka OJOtevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF DospělýKroměřížZlín AN 
KJPJ/OJKJOJPJ
Brno 80 Kč 90 Kč od 125 Kč od 140 Kč 150 Kč
  • Cena jízdenky v autobuse je stejná jako u jízdenky na pevné datum.
  • Aktuální cenu jízdného u vámi vybraného spoje získáte v našem rezervačním systému www.regiojet.cz.
  • Z důvodu zavedení více úrovní cen již není pro tuto linku možná přerezervace jízdenek zakoupených online. Jízdenku je nutné stornovat a znovu zarezervovat.
    Regiojet si vyhrazuje právo na změnu rozložení spojů, které jsou označovány jako špičkové/mimošpičkové.
  • Přeprava v úseku Kroměříž – Zlín AN není možná z důvodu omezení v licenci (nepovolená přeprava na území Zlínského kraje).
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.

 
Platnost do 31. 8. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Žákovský průkaz do 26 let *) sleva 25 %
TARIF Žákovský průkaz do 15 let *) sleva 62,5 %
TARIF Dítě od 6 do 15 let sleva 50 %
TARIF ZTP (ZTP/P) sleva 75 %
TARIF Ze zákona volné jízdné (dítě do 6 let, průvodce držitele průkazu ZTP/P) **) sleva 100 %
*)  O prázdninách (červenec, srpen) nemají studenti dle vyhlášky ministerstva dopravy nárok na žákovské slevy, protože necestují z místa bydliště do místa školy.
**)  Dítě do 6 let musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.


Platnost od 1. 9. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Dítě do 6 let *) sleva 100 %
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let
sleva 75 %
TARIF Student do 26 let
sleva 75 %
TARIF Senior nad 65 let sleva 75 %
TARIF Držitelé průkazu ZTP
sleva 75 %
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P sleva 100 %
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči sleva 75 %
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*)  Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.