Autobusová linka Brno – Zlín

Platnost ceníku je od 21. 3. 2018

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka PJ – Jídenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF DospělýKroměřížZlín AN 
KJPJ/OJKJPJ/OJ
Brno 80 Kč 90 Kč 120 Kč 130 Kč
  • Z důvodu zavedení více úrovní cen již není pro tuto linku možná přerezervace
    jízdenek zakoupených online. Jízdenku je nutné stornovat a znovu zarezervovat.

    Regiojet si vyhrazuje právo na změnu rozložení spojů, které jsou označovány jako špičkové/mimošpičkové.
  • Přeprava v úseku Kroměříž – Zlín AN není možná z důvodu omezení v licenci (nepovolená přeprava na území Zlínského kraje).
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.

 

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Žákovský průkaz do 26 let *) sleva 25 %
TARIF Žákovský průkaz do 15 let *) sleva 62,5 %
TARIF Dítě od 6 do 15 let sleva 50 %
TARIF ZTP (ZTP/P) sleva 75 %
TARIF Ze zákona volné jízdné (dítě do 6 let, průvodce držitele průkazu ZTP/P) **) sleva 100 %
*)  O prázdninách (červenec, srpen) nemají studenti dle vyhlášky ministerstva dopravy nárok na žákovské slevy, protože necestují z místa bydliště do místa školy.
**)  Dítě do 6 let musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.