Autobusová linka Brno – Zlín

Platnost ceníku od 14. 6. 2020

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJKreditová jízdenka OJOtevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý Kroměříž Zlín AN 
KJ PJ/OJ KJ OJ PJ
Brno od 80 Kč od 90 Kč od 89 Kč od 99 Kč od 110 Kč
  • Z důvodu zavedení více úrovní cen již není pro tuto linku možná přerezervace jízdenek zakoupených online. Jízdenku je nutné stornovat a znovu zarezervovat.
    Regiojet si vyhrazuje právo na změnu rozložení spojů, které jsou označovány jako špičkové/mimošpičkové.
  • Cena jízdenky v autobuse.
  • V ceně jízdného uvedeného výše je i místenka.
  • Aktuální cenu jízdného u vámi vybraného spoje získáte v našem rezervačním systému www.regiojet.cz.
  • Přeprava v úseku Kroměříž – Zlín AN není možná z důvodu omezení v licenci (nepovolená přeprava na území Zlínského kraje).

 
Platnost od 1. 9. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Dítě do 6 let *) sleva 100 %
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let
sleva 75 %
TARIF Student do 26 let
sleva 75 %
TARIF Senior nad 65 let sleva 75 %
TARIF Držitelé průkazu ZTP
sleva 75 %
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P sleva 100 %
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči sleva 75 %
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*)  Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.