Autobusová linka Brno – Ostrava

Platnost ceníku od 14. 5. 2020

Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJKreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF
Dospělý
Olomouc Nový Jičín Příbor Frýdek-Místek Ostrava
KJ OJ PJ KJ OJ PJ KJ OJ PJ KJ OJ PJ KJ OJ PJ
Brno od 79 Kč od 89 Kč 95 Kč od 205  Kč od 225 Kč 225 Kč od 210 Kč od 230 Kč 230 Kč od 215 Kč od 235 Kč 235 Kč od 215 Kč od 235 Kč 235 Kč
Olomouc od 95 Kč od 105 Kč 105 Kč od 105 Kč od 120 Kč 120 Kč od 120 Kč od 130 Kč 130 Kč od 120 Kč 130 Kč 130 Kč
Nový Jičín 37 Kč 37 Kč 37 Kč 55 Kč 55 Kč 55 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč
Příbor 45 Kč 45 Kč 45 Kč 55 Kč 55 Kč 55 Kč
Frýdek-Místek   45 Kč 45 Kč 45 Kč

Platnost od 1. 9. 2018

Zlevněné a bezplatné jízdné
TARIF Dítě do 6 let *) sleva 100 %
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let
sleva 75 %
TARIF Student do 26 let
sleva 75 %
TARIF Senior nad 65 let sleva 75 %
TARIF Držitelé průkazu ZTP
sleva 75 %
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P sleva 100 %
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči sleva 75 %
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*)  Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.