Vyhraj jízdenky na autobus RegioJet a vstupenky na atrakce na Lipně

Dosoutěžili jsme. Na shledanou u další akce!

Lipno – Stezka v korunách stromůChceš si užít Lipno na plné pecky? A cestovat žlutými autobusy zadarmo? Soutěž s RegioJetem a LIPNO SERVISEM. Je to easy!

 • dvě otázky
 • tři možnosti
 • jedna správná odpověď

Vyhraj jednu z atraktivních cen!

 1. Vstup pro 2 osoby na Stezku v korunách stromů + lanovou dráhu + jízdenky na autobus RegioJet pro 2 osoby z Prahy do Lipna nad Vltavou a zpět.
 2. Vstup pro 2 osoby do Lanového parku + jízdenky na autobus RegioJet pro 2 osoby z Prahy do Lipna nad Vltavou a zpět.
 3. Vstup pro 2 osoby do Aquaworldu Lipno + jízdenky na autobus RegioJet pro 2 osoby z Prahy do Lipna nad Vltavou a zpět.

 

Chceš soutěžit?

Klikni na žluté tlačítko, odpověz na dvě soutěžní otázky a odešli. Vyhrává každý 50., 100. a 150. odeslaný formulář se správnými odpověďmi. Ten svůj nám pošli od čtvrtka 1. 6. 2017 od 20:00 hod. do čtvrtka 15. 6. 2017 do 20:00 hod.

CHCI SOUTĚŽIT

Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců uveřejníme na stránkách www.regiojet.cz v pátek 16. 6. 2017 nejpozději do 18 hodin.

Pravidla soutěže

 • Soutěže se může zúčastnit každý občan starší 18 let, který v období od 1. 6. 2017 od 20:00 hod. do čtvrtka 15. 6. 2017 do 20:00 hod. zašle soutěžní formulář s vyplněnými soutěžními otázkami.
 • Každá soutěžní otázka má 3 možnosti odpovědí: a, b, nebo c. Soutěžící musí zatrhnout jen jednu správnou odpověď pro každou soutěžní otázku, vyplnit e-mail a formulář odeslat.
 • Výhru získávají soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky, a jejichž soutěžní formulář bude doručen jako 50., 100. a 150. v pořadí. Do soutěže byly vloženy celkem 3 ks výher (první výherce bude 50. v pořadí, druhý výherce 100. v pořadí a třetí výherce 150. v pořadí).
 • Vyplněním a odesláním soutěžního formuláře soutěžící automaticky souhlasí s podmínkami soutěže.
 • Platné jsou pouze odpovědi zaslané přes dotazníkový formulář. Odpovědi na otázky, které nebudou zaslány přes soutěžní formulář, nebudou akceptovány.
 • Z jedné emailové adresy je možné odeslat pouze jednu odpověď.
 • Výhru získávají soutěžící, kteří splnili podmínky uvedené v těchto pravidlech.
 • Výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese, kterou ve formuláři uvedou. Pokud výherce nepotvrdí výherní e-mail a převzetí výhry do 30. 6. 2017 do 14:00 hod., nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch společnosti STUDENT AGENCY.
 • Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společností STUDENT AGENCY a RegioJet a jejich rodinní příslušníci.
 • Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které budou jednat v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Ukáže-li se, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, jež poskytla, nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména výherců na svých webových stránkách www.regiojet.cz a Facebooku RegioJet CZ.
 • Společnosti STUDENT AGENCY a RegioJet nenesou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání formuláře a jsou oprávněny kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na stránce www.regiojet.cz.
 • Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 6. 2017.

Těšíme se na tebe v autobusech RegioJet a na Lipně!